מנקיינד דנה מחדש עם דירפילד על חלויות בטווח הקרוב

 

ולנסיה, קליפורניה, 29 ביוני 2017, (GLOBE NEWSWIRE):

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) וחברות קשורות של  Deerfield Management Company L.P. ("דירפילד") התקשרו בהסכם החלפה ותיקון שלישי להסכם ההלוואה שלהן ("הסכם ההלוואה"), שלפיו מועד החלות של 10 מיליון דולר קרן של מנקיינד שהיה קודם 18 ביולי 2017 יוארך ל-31 באוקטובר 2017, בכפוף לתנאים מסוימים, ההתחייבות לנזילות מינימלית הקיימת מופחתת כמתואר באופן מלא להלן, ודירפילד תחליף 5 מיליון דולר מהאג"ח בכורה ניתנות להמרה 9.75% המתוקנות ומנוסחות מחדש לפירעון בדצמבר 2019 ("אג"ח מנה 4") ב-3,584,230 מניות רגילות של מנקיינד ("מניות ההחלפה"). מחיר ההחלפה של מניות ההחלפה הוא $1.395 למניה. סכום הקרן שנפרע ומוחלף במסגרת אג"ח מנה 4 מהווה את סכום הקרן שאחרת היה חל ומגיע לפירעון בדצמבר 2019.

לפי תנאי הסכם ההחלפה והתיקון, דירפילד הסכימה להאריך את מועד החלות הקיים של 10 מיליון דולר קרן של מנקיינד מה-18 ביולי 2017 ל-31 באוגוסט 2017, ובכפוף לתנאים מסוימים באותו יום, להאריך אותו עוד ל-31 באוקטובר 2017. התנאים האלה כוללים שמנקיינד לא תחווה אירוע שלילי מהותי או אירוע של אי קיום התחייבות (כפי שמונחים אלה מוגדרים בהסכם ההלוואה), שמנקיינד תקבל הכנסה של בערך 19.4 מיליון דולר מהסכם ההלוואה בין מנקיינד ו-The Mann Group LLC, ושלחברה יהיו בקופה לפחות 10 מיליון דולר במזומן ושווה ערך מזומנים (כפי שמונחים אלה מוגדרים בהסכם ההלוואה). בכפוף לתנאים האלה, דירפילד גם הסכימה לתקן את התנאים של ההתחייבות לנזילות מינימלית במסגרת הסכם ההלוואה כך שביום האחרון של כל חודש עד 31 באוקטובר וב-31 בדצמבר 2017 מנקיינד חייבת להחזיק לפחות 10 מיליון דולר במזומן ושווה ערך מזומנים (במקום 25 מיליון דולר).

מייקל קסטניה, מנהל העסקים הראשי של מנקיינד, אמר: "ההארכה של מועד תשלום הקרן לדירפילד ביולי 2017 והתיקון של הסכם ההלוואה מאפשרים לנו גמישות וזמן לבדוק אמצעים נוספים לחיזוק מבנה ההון שלנו. כמו לגבי קבוצת מן והזרמת ההון שלה שנמסר עליה לאחרונה, אנחנו מעריכים את שיתוף הפעולה והתמיכה של דירפילד בתקופה מלהיבה זאת עבור מנקיינד".

אודות חברת מנקיינד

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בגילוי ופיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. מנקיינד מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו מנקיינד מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על מנקיינד. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של מנקיינד להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כשמנקיינד מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי ההשלמה של ההחלפה של אג"ח מנה 4 במניות ההחלפה. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של מנקיינד. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים את הסיכונים המפורטים בדיווחים של מנקיינד לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ומנקיינד לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

אשת הקשר של החברה:

רוז אלינאיה

מנהלת כספים ראשית בפועל

661-775-5300

ralinaya@mannkindcorp.com

 

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE