תרו מפרסמת את התוצאות ברבעון שהסתיים ביוני 2017

הותורן, ניו יורק, 8 באוגוסט 2017, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2017.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2017 – לעומת 30 ביוני 2016

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

מר אבהאי גנדי, המנכ"ל הזמני של תרו, אמר: "התוצאות שלנו משקפות את סביבת המחירים הקשה בגנריקה, במיוחד בארה"ב, בגלל תחרות עזה יותר בין היצרנים, נכנסים חדשים לשוק, לחצים מתאגידים של קונים ושיעורי אישור גבוהים יותר במסלול המקוצר (ANDA) של FDA. אנחנו צופים שהלחץ על המחירים הספציפי למוצרים הזה יימשך לתוך העתיד". מר גנדי המשיך: "אנחנו מאמינים שהאסטרטגיה לטווח ארוך שלנו מאוזנת היטב, בגלל עמדת הובלה ברבות ממולקולות המפתח שלנו, צנרת הפיתוח שלנו, המחויבות שלנו לספק מוצרים איכותיים, ויכולות ייצור ושירות לקוחות חזקות".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA):
Ibuprofen Oral Suspension USP (OTC) 100mg/5mL לילדים
Ibuprofen Oral Suspension 100mg/5mL
Betamethasone Valerate Topical Foam 0.12%
Felbamate Oral Suspension USP 600mg/5mL.
לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושלוש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל 6 אישורים זמניים.

 

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

 

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש חדשה של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ברבעון החברה רכשה מחדש 80,007 מניות במחיר ממוצע של $106.07. במסגרת תוכנית זאת, בסך הכל, החברה רכשה מחדש 598,972 מניות, ונשארו 187.2 מיליון דולר במסגרת האישור.

 

הגשת טופס F-20 ל-SEC

 

ב-21 ביוני 2017 החברה הגישה את הדוח השנתי שלה על גבי טופס F-20 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2017.

 

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

 

אודות תרו

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2018. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except share data)

 

 

       
   

Three Months Ended June 30,

 
   

 

2017

 

 

 

2016

 

 

Sales, net

 

$

161,321

   

$

233,784

   

Cost of sales

   

44,778

     

50,885

   

Impairment

 

 

 

 

 

108

 

 

Gross profit

   

116,543

     

182,791

   
         

 

Operating Expenses:

         

Research and development

   

14,658

     

17,920

   

Selling, marketing, general and administrative

 

 

24,249

 

 

 

22,252

 

 

Operating income

   

77,636

     

142,619

   
         

 

Financial (income) expense, net:

         

Interest and other financial income

   

(4,476

)

   

(3,306

)

 

Foreign exchange expense

   

19,642

     

5,909

   

Other gain, net

 

 

2,119

 

 

 

403

 

 

Income before income taxes

   

64,589

     

140,419

   

Tax expense

 

 

9,987

 

 

 

30,425

 

 

Income from continuing operations

   

54,602

     

109,994

   

Net loss from discontinued operations attributable to Taro

 

 

(47

)

 

 

(101

)

 

Net income

   

54,555

     

109,893

   

Net income (loss) attributable to non-controlling interest

 

 

58

 

 

 

(4

)

 

Net income attributable to Taro

 

$

54,497

 

 

$

109,897

 

 
         

 

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:

     

Basic

 

$

1.35

 

 

$

2.59

 

 

Diluted

 

$

1.35

 

 

$

2.59

 

 
         

 

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:

     

Basic

 

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

Diluted

 

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

         

 

Net income per ordinary share attributable to Taro:

         

Basic

 

$

1.35

 

 

$

2.59

 

 

Diluted

 

$

1.35

 

 

$

2.59

 

 
         

 

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:

     

Basic

 

 

40,489,470

 

 

 

42,370,644

 

 

Diluted

 

 

40,489,470

 

 

 

42,370,644

 

 
         

 

* Amount is less than $0.01

         

May not foot due to rounding.

         
         

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

 

 

 

 

 
   

June 30,

 

March 31,

   

 

2017

 

 

2017

ASSETS

 

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

       

Cash and cash equivalents

 

$

430,713

 

$

600,399

Short-term and current maturities of long-term bank deposits

   

806,558

   

782,813

Marketable securities

   

207,712

   

3,548

Accounts receivable and other:

       

Trade, net

   

185,881

   

203,924

Other receivables and prepaid expenses

   

157,755

   

266,280

Inventories

   

144,354

   

141,045

Long-term assets held for sale, net

 

 

1,083

 

 

1,015

TOTAL CURRENT ASSETS

   

1,934,056

   

1,999,024

Long-term deposits and marketable securities

   

71,376

   

70,685

Property, plant and equipment, net

   

183,415

   

180,085

Deferred income taxes

   

137,706

   

10,324

Other assets

 

 

31,094

 

 

29,635

TOTAL ASSETS

 

$

2,357,647

 

$

2,289,753

       

 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

       

CURRENT LIABILITIES:

       

Trade payables and other current liabilities

 

$

205,767

 

$

209,837

TOTAL CURRENT LIABILITIES

   

205,767

   

209,837

Deferred taxes and other long-term liabilities

 

 

5,995

 

 

6,110

TOTAL LIABILITIES

   

211,762

   

215,947

       

 

Taro shareholders‘ equity

   

2,139,515

   

2,067,494

Non-controlling interest

 

 

6,370

 

 

6,312

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

 

$

2,357,647

 

$

2,289,753

           

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands)

 

 

 

 

 
   

Three Months Ended June 30,

   

 

2017

 

 

 

2016

 

Cash flows from operating activities:

       

Net income

 

$

54,555

   

$

109,893

 

Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

     

Depreciation and amortization

   

3,775

     

3,692

 

Impairment for long-lived assets

   

     

108

 

Realized gain on sale of marketable securities and long-lived assets

   

(247

)

   

 

Change in derivative instruments, net

   

(3,093

)

   

2,671

 

Effect of change in exchange rate on inter-company balances and bank deposits

   

22,078

     

4,101

 

Deferred income taxes, net

   

4,825

     

(20,282

)

Decrease (increase) in trade receivables, net

   

18,270

     

(51,220

)

Increase in inventories, net

   

(2,114

)

   

(9,190

)

(Increase) decrease in other receivables, income tax receivable, prepaid expenses and other

   

(21,483

)

   

19,612

 

Decrease in trade, income tax, accrued expenses, and other payables

   

(3,377

)

   

(3,420

)

Income from marketable securities

 

 

(521

)

 

 

 

Net cash provided by operating activities

 

 

72,668

 

 

 

55,965

 

       

 

Cash flows from investing activities:

       

Purchase of plant, property & equipment, net

   

(4,557

)

   

(9,184

)

Investment in other intangible assets

   

(2,056

)

   

(11

)

Proceeds from short-term bank deposits

   

46,940

     

90,754

 

Investment in long-term deposits and other assets

   

     

(143,503

)

(Investment in) proceeds from marketable securities, net

 

 

(275,128

)