ביוקנסל מודיעה על בדיקה של סיבוב מימון שמותנה בעיסקת הפיכה לחברה פרטית ועדכון בהתפתחויות עסקיות

 ירושלים, 30 באוקטובר 2017, ( (GLOBE NEWSWIRE:

ביוקנסל בע"מ (TASE:BICL), חברת ביו-פארמה בשלב הקליני שמתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של תרופות חדשות לטיפול בסרטן, הודיעה היום שהיא מקיימת מגעים עם קבוצה של משקיעים ישראלים ואמריקנים ("המשקיעים") לגבי האפשרות להשקיע בחברה סכום של 20-25 מיליון דולר ("ההשקעה הפרטית"). המשקיעים הודיעו לביוקנסל שביצוע ההשקעה הפרטית מותנה בכך שביוקנסל תהפוך לחברה פרטית, שמניותיה יפסיקו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לפני שההשקעה הפרטית תתרחש.

למיטב ידיעתה של ביוקנסל, המשקיעים מעוניינים לבצע את ההשקעה הפרטית בתמורה למניות בכורה (אשר יקנו למשקיעים זכויות נוספות בהשוואה לבעלי מניות אחרים של החברה), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה וזכויות להגנה על מחיר המניה. מניות הבכורה יוקצו לפי מחיר נומינלי1 למניה של 1.47 ש"ח, המשקף שווי חברה של כ-45 מיליון דולר. כתבי האופציה והזכויות הנוספות יוקצו ללא תמורה נוספת כך שהמחיר האפקטיבי של מניות הבכורה יהיה נמוך מהמחיר הנומינלי.

למיטב ידיעתה של ביוקנסל, בעלי המניות שלה נושאים ונותנים ביניהם כדי להגיע להסכמה על ביצוע הצעת רכש מלאה למניות ביוקנסל, ובכפוף להשלמת הצעת הרכש וההשקעה הפרטית, להבטיח שהכספים שיושקעו על ידי קוני הצעת הרכש יוכלו למשוך את אותם התנאים כמו אלה שיקבלו המשקיעים.

הדיונים המתוארים לעיל הם בשלב מיקדמי ולא מחייב. בשלב זה, אין ביטחון שהצדדים ימשיכו את הדיונים, שביוקנסל תהפוך לחברה פרטית ומניותיה יפסיקו להיסחר בבורסה של תל אביב, או שההשקעה הפרטית בכלל תתרחש, וספציפית בתנאים המתוארים לעיל.  אם הסכם להשקעה הפרטית יגובש בהתאם לתנאים שלעיל, הוא יותנה בכך שביוקנסל תהפוך לפרטית באמצעות הצעת רכש מלאה למניות שלה או בכל פרוצדורה אחרת שכתוצאה ממנה היא תהפוך לחברה פרטית. אין ודאות שהצעת רכש מלאה או כל פרוצדורה אחרת אכן יגובשו, באיזה תנאים והאם הן יצליחו.

ביוקנסל גם הודיעה שהיא שכרה חברה ייעוץ אמריקנית בתחום הפיתוח העסקי, Locust Walk, כדי לסייע בדיונים לשיתוף פעולה אסטרטגי לגבי BC-819, המוצר המוביל של החברה. כעת יש דיונים פעילים שמתנהלים עם כמה גורמים מעוניינים. המשאים ומתנים האלה מתנהלים עכשיו וכעת הם לא מחייבים, ואין ביטחון שהם יתממשו להסכמים סופיים.

1 על בסיס 108,170,837 מניות שלא נפרעו על בסיס מדולל במלואו ושער חליפין יציג של 3.535 ₪ לדולר אמריקני בתאריך של הדוח הזה.

אודות ביוקנסל

ביוקנסל היא חברת ביו-פארמה בשלב הקליני שמתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של תרופות חדשות לטיפול בסרטן. התרופה הפוטנציאלית הכי מתקדמת של החברה, BC-819, מפותחת כטיפול בסרטן בשלב מוקדם של שלפוחית השתן שלא חדר לשריר (NMIBC). שני ניסויים קליניים לרישום של BC-819 מתוכננים להתחיל: ניסוי עם זרוע טיפול אחת בחולים שמחלתם אינה מגיבה לטיפול הסטנדרטי, וניסוי רנדומלי, במסגרת הערכת פרוטוקול מיוחדת (SPA) שהחברה קיבלה ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) בחולים שאופן הטיפול הראשון בהם לא הצליח. למידע נוסף, בקרו באתר www.biocancell.com.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת "מידע צופה פני עתיד" שכפוף לסיכונים ואי ודאויות. מידע צופה פני עתיד זה כולל מידע על תוצאות עתידיות אפשריות או משוערות של ניסויים קליניים, ההשפעות החזויות של קבלת אישור מסלול מהיר, מסגרת הזמן החזויה לביצוע ניסויים קליניים נוספים והגשת מסמכי רגולציה, ותוכניות ויעדים עסקיים ואסטרטגיים אחרים. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על מידע שיש לביוקנסל כאשר מידע זה מפורסם או על מה שההנהלה שלה מאמינה בתום לב נכון לאותה עת בנוגע לאירועים עתידיים, והוא נתון לסיכונים ואי ודאויות שיכולים לגרום לכך שהביצועים או התוצאות בפועל יהיו שונים מהותית מאלה המובעים במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות אלה כוללים אך לא רק: ההצלחה של הגישה לגילוי ופיתוח של מוצרי תרופות פוטנציאליים, שהיא חדשה וייתכן שלעולם לא תוביל למוצרים ניתנים לשיווק; היעדר היסטוריה של מכירות מסחריות; תלות בהצלחה של BC-819, שהפיתוח שלה יצריך ניסויים קליניים נוספים משמעותיים לפני שאפשר יהיה לבקש אישור רגולטורי ולהתחיל במכירות מסחריות; צורך לגייס כספים נוספים רבים כדי להשלים פעילויות מו"פ; יכולת להתגבר על קשיים מדעיים או טכנולוגיים בהם עשויים להיתקל ושעשויים לפגוע בפעילות המו"פ; והיכולת להשיג ולשמור על הגנת קניין רוחני על מוצרים פוטנציאליים, כולל בהתאם לפטנטים ברישיון.

איש קשר של החברה:
פרנק הלוסקה, M.D., Ph.D
נשיא ומנהל עסקים ראשי
857-259-4622
info@biocancell.com

אשת קשר למשקיעים:
פטרישה ל. באנק
Westwicke Partners
415-513-1284
patti.bank@westwicke.com

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE