סים קומרשייל טראסט קורפוריישן מודיעה על תוצאות המרת המטבע של מניות בכורה סדרה L בישראל

תל אביב, ישראל, 23 בנובמבר 2017, (BUSINESS WIRE):

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן ("CMCT" או החברה") (נסדא"ק והבורסה של תל אביב: CMCT), קרן להשקעה בנדלן (REIT) שבעיקר משקיעה, בבעלותה ומפעילה נכסים סוג A והשקעות יצירתיות במשרדים בקהילות עירוניות נמרצות ומשתפרות ברחבי ארה"ב, מודיעה שההכנסות הנקיות מההנפקה של מניות בכורה סדרה L של החברה, ערך נקוב $0.001 למניה ("מניות הבכורה סדרה L"), הומרו משקלים ישראלים חדשים לדולרים אמריקנים כמתואר בתשקיף של החברה מיום 16 בנובמבר 2017 ("התשקיף"). בהתאם, שער החליפין הראשוני (כמוגדר בתשקיף) הוא 3.5243 והערך המוצהר הראשוני של סדרה L (כמוגדר בתשקיף) כפי שהומר לדולרים אמריקנים הוא $28.37.

אודות סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן היא קרן להשקעה בנדלן (REIT) שבעיקר משקיעה, בבעלותה ומפעילה נכסים סוג A והשקעות יצירתיות במשרדים בקהילות עירוניות נמרצות ומשתפרות ברחבי ארה"ב. הנכסים נמצאים בעיקר בלוס אנג‘לס, אזור מפרץ סן פרנסיסקו, סקרמנטו וושינגטון הבירה. CIM Investment Advisors, LLC, המנהלת של סים קומרשייל טראסט, כוללת צוות מנוסה של מקצועני השקעות בנדלן עם מומחיות נרחבת ברכישות, השקעות, פיתוח, מימון, השכרה, ניהול נכסים וגם יכולות מחקר בתוך החברה. www.cimcommercial.com

מידע צופה פני עתיד

המידע המפורסם בזאת מכיל "מידע צופה פני עתיד". אפשר לזהות מידע כזה על ידי העובדה שהוא לא מתייחס אך ורק לעובדות היסטוריות או נוכחיות או דן בענייני העסקים של סים קומרשייל טראסט קורפוריישן על בסיס עתידי. יתר על כן, מידע שכולל מילים כגון "עשויה", "חוזה", "צפויה", "מאמינה", "צופה", "מתכוונת", "יכולה", "מעריכה", "ממשיכה", "חותרת" או השלילה או לשון עתיד או מילים או ביטויים אחרים עם משמעות דומה, עשוי לזהות מידע צופה פני עתיד.

סים קומרשייל טראסט מבססת מידע צופה פני עתיד זה על הנחות ספציפיות שהניחה לאור הניסיון שלה, וגם התפיסה שלה לגבי התפתחויות עתידיות צפויות וגורמים אחרים שלדעתה מתאימים לפי הנסיבות. מידע צופה פני עתיד הוא בהכרח הערכות שמשקפות את שיקול הדעת של סים קומרשייל טראסט ומעורבים בו מספר סיכונים ואי ודאויות שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה שעולות מהמידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה כפוף לסיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים, כולל אלו המתוארים בדוח השנתי של סים קומרשייל טראסט על גבי טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016.

כשאתם קוראים ושוקלים את המידע בהודעה זאת, אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון יתר במידע צופה פני עתיד זה. המידע הזה אינו ערבויות לביצוע או לתוצאות ומתייחס רק לתאריך של ההודעה הזאת. במידע צופה פני עתיד מעורבים סיכונים, אי ודאויות והנחות. לאור סיכונים ואי ודאויות אלה, לא יכול להיות כל בטחון שהתוצאות והאירועים שנהגים במידע צופה פני עתיד הכלול בהודעה זאת אכן יתרחשו. גורמים חדשים עולים מעת לעת, וזה בלתי אפשרי עבור סים קומרשייל טראסט לצפות את כולם. סים קומרשייל טראסט גם אינה יכולה להעריך את ההשפעה של כל אחד מהגורמים או את המידה שבה גורם כלשהו, או שילוב של גורמים עשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה הכלולות מהמידע צופה פני עתיד כלשהו. סים קומרשייל טראסט לא מתחייבת לעדכן בפומבי או לפרסם תיקונים כלשהם למידע צופה פני עתיד זה כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת או לשקף את ההתרחשות של אירועים לא צפויים, פרט למה שמחייב החוק.

אנשי קשר

For CIM Commercial Trust Corporation
קשרי מדיה:
Bill Mendel, 212-397-1030
bill@mendelcommunications.com
או
קשרי משקיעים:
Steve Altebrando, 646-652-8473
investors@cimcommercial.com

 

מקור: CIM Commercial Trust Corporation

 

צפו בהודעה הזאת באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20171122005677/en

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire