Sevion Therapeutics מכריזה על איחוד מניות ביחס של 1 ל- 20

 

סן דייגו, 19 בדצמבר 2017, (BUSINESS WIRE) :

סביון תרפיוטיקס Sevion Therapeutics (OTCQB: SVON) הכריזה כי דירקטוריון החברה אישר איחוד מניות ביחס של 1 ל- 20, שייכנס לתוקף ב- 19 בדצמבר, 2017, בשעה 16:00. מניות החברה ייסחרו בבורסת OTCQB ביום רביעי, 20 בדצמבר, 2017, על בסיס האיחוד ותחת הסימול הנוכחי SVON. איחוד המניות אושר על ידי בעלי מניות Sevion ב- 7 בדצמבר, 2017, מתוך כוונה, בין היתר, להגדיל את מחיר הסחר במניות החברה הרגילות, כדי לאפשר לחברה לעמוד במחיר ההיצע המינימלי הנדרש לצורך רישום ראשוני בנאסד"ק.  

איחוד המניות של 1 ל- 20 יהפוך באופן אוטומטי 20 מניות קיימות רגילות של Sevion למניה רגילה אחת. לא יונפקו חלקי מניות כתוצאה מהאיחוד. בעלי מניות אשר אמורים לקבל חלקי מניה רגילה של Sevion יקבלו תשלום מזומנים במחיר השווה לחלק לו היו זכאים אחרת - בהתאם למחיר הסגירה של מנית Sevion ב- OTCQB ב- 18 בדצמבר, 2017. איחוד המניות יפחית את מספר המניות הרגילות מ- 51.4 מיליון בקירוב ל- 2.6 מיליון מניות בקירוב. התאמות יחסיות יבוצעו גם במחיר האופציות הרגילות של Sevion, וגם במספר המניות המונפקות והניתנות להנפקה תחת תוכנית התגמולים של Sevion.

American Stock Transfer & Trust Company (AST) תפעל כסוכן הבורסה לאיחוד המניות. בעלי מניות המחזיקים מניות באופן אלקטרוני אינם נדרשים לבצע כל פעולה כדי לקבל מניות לאחר האיחוד. עבור בעלי מניות המחזיקים במניות דרך הבנק, ברוקר או מייצג, תתעדכן הפוזיציה באופן אוטומטי כדי לשקף את הפיצול, בכפוף לתהליך המסוים של הברוקר, והם לא נדרשים לאף פעולה ביחס לאיחוד המניות. לבעלי מניות המחזיקים בתעודות פיזיות, AST תשלח הוראות להחלפת התעודות האלה במניות אלקטרוניות או בתעודות חדשות, אשר ייצגו בכל מקרה את המספר החדש של מניות מאוחדות.

מספר ה- CUSIP של החברה ישתנה ל- 29014R 103 החל מהשעה 16:00, ב- 20 בדצמבר, 2017.

אודות Sevion Therapeutics

Sevion Therapeutics היא חברה ביופארם הבונה ומפתחת מערך של טיפולים חדשניים, באמצעות מחקר פנימי ורכישות, לטיפול בסרטן ובמחלות חיסוניות. מוצרי החברה נגזרים ממספר פלטפורמות טכנולוגיה מרכזיות: גילוי של cell-based arrayed antibody, ultra-long antibody scaffolds ו- Chimerasome nanocages. Sevion מינפה טכנולוגיות אלה כדי לבנות קו של מוצרים אפשריים חדשניים. למידע נוסף בקר ב SevionTherapeutics.com

מידע צופה פני עתיד

אמירות מסוימות בהודעה לעיתונות זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. התוצאות בפועל יכולות להיות שונות באופן מהותי מאותן אמירות שמובעות או מרומזות בזאת בגלל מגוון של גורמים, כולל אך לא רק: היכולת של החברה להמשיך כעסק חי; היכולת של החברה לממש מימון נוסף; ההתפתחות של טכנולוגיות הנוגדנים של החברה; האישור של בקשות הפטנט של החברה; היכולת של החברה להגן בהצלחה על הקניין הרוחני שלה או לקבל את הרישיונות הנחוצים בעלות שמקובלת על החברה, אם בכלל; היישום המוצלח של תוכניות ושיתופי הפעולה של המחקר ופיתוח של החברה; ההצלחה של הסכמי הרישוי של החברה; הקבלה על ידי השוק של מוצרי החברה; העיתוי וההצלחה של המחקרים המקדמיים, המחקרים הפרה-קליניים והניסויים הקליניים של החברה; התחרות והעיתוי של פרויקטים ומגמות בביצועים תפעוליים עתידיים; והמחיר של המניות הרגילות של החברה בשוק ניירות ערך מעבר לדלפק, וגם גורמים אחרים שמובעים מעת לעת בדוחות התקופתיים שהחברה מגישה לרשות האמריקנית לניירות ערך ("SEC"). כתוצאה מכך, יש לקרוא את ההודעה לעיתונות הזאת יחד עם הדוחות התקופתיים שהחברה מגישה ל-SEC. המידע צופה פני עתיד הכלול בזאת נכון רק לתאריך של ההודעה לעיתונות הזאת והחברה לא מתחייבת לעדכן בפומבי מידע צופה פני עתיד זה כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר מכן.

 

יצירת קשר

Sevion Therapeutics, Inc.
James Schmidt, 858-909-0749
info@seviontherapeutics.com

 

מקור: Sevion Therapeutics, Inc.

 

 

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:

 

http://www.businesswire.com/news/home/20171219005449/en

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire