ביוקנסל מודיעה על התנאים של סיבוב גיוס הון של 25 מיליון דולר

ירושלים, 23 בינואר 2018, (GLOBE NEWSWIRE) :

ביוקנסל בע"מ (TASE:BICL) ("החברה"), חברת ביו-פארמה בשלב הקליני שמתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של תרופות חדשות לטיפול בסרטן, הודיעה היום שחתמה על מזכר הבנות לא מחייב להשקעה פרטית בחברה של בערך 25 מיליון דולר. מחיר ההשקעה יהיה 1.60 ₪ למניה ($0.46 לפי שער החליפין הנוכחי), המשקף שווי חברה של בערך 51 מיליון דולר על בסיס דילול מלא.

המשקיע המוביל צפוי לספק לפחות 7 מיליון דולר מכספו שלו ויש לו זכות להקצות מניות בעד 8 מיליון דולר למשקיעים אחרים שמקובלים על החברה. המשקיעים הקיימים צפויים לספק לפחות עוד 5 מיליון דולר, ומשקיעים חדשים נוספים צפויים לספק לפחות עוד 5 מיליון דולר. מסמך ההבנות קובע שהמשקיעים יקבלו כיסוי כתבי אופציות של 80% לרכישת מניות נוספות של החברה ב-120% ממחיר ההנפקה למניה, וגם הגנת מחיר והגנות אחרות. ההשקעה הפרטית כפופה, בין היתר, לחתימה על הסכם סופי בין הצדדים, אישור של בעלי המניות ואישור של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בנוסף, במהלך 2018 החברה מתכננת להשלים הנפקה לציבור בבורסה אמריקנית, למרות שאין ביטחון שאפשר יהיה להשלים הנפקה אמריקנית בתנאים שיהיו מקובלים על החברה, או בכלל.

התוכניות האלה לגיוס הון מיועדות לממן את התחלת הניסויים הקליניים של החברה ב‑BC‑819 לסרטן שלפוחית השתן בשלבים המוקדמים, ולצרכים תפעוליים אחרים.

מזכר ההבנות אינו מחייב. לא יכולה להיות ודאות לגבי העיתוי או התנאים הסופיים של המימונים הפרטיים או הציבוריים המוצעים או שהשקעה כזאת כלשהי בחברה תתממש.

ההודעה לעיתונות הזאת אינה הצעה למכור ולא שכנוע להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם, ולא תהווה הצעה לקנות או מכירה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שכנוע או מכירה כאלה הם בלתי חוקיים.

אודות ביוקנסל

ביוקנסל היא חברת ביו-פארמה בשלב הקליני שמתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של תרופות חדשות לטיפול בסרטן. המוצר הפוטנציאלי הכי מתקדם של החברה, BC-819, מפותח כטיפול בסרטן בשלב מוקדם של שלפוחית השתן שלא חדר לשריר (NMIBC). שני ניסויים קליניים לרישום של BC-819 מתוכננים להתחיל: ניסוי עם זרוע טיפול אחת בחולים שמחלתם אינה מגיבה לטיפול הסטנדרטי, וניסוי רנדומלי, במסגרת הערכת פרוטוקול מיוחדת (SPA) שהחברה קיבלה ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) בחולים שאופן הטיפול הראשון בהם לא הצליח. למידע נוסף, בקרו באתר www.biocancell.com.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת "מידע צופה פני עתיד" שכפוף לסיכונים ואי ודאויות. מידע צופה פני עתיד זה כולל מידע על תוצאות עתידיות אפשריות או משוערות של ניסויים קליניים, ההשפעות החזויות של קבלת אישור מסלול מהיר, מסגרת הזמן החזויה לביצוע ניסויים קליניים נוספים והגשת מסמכי רגולציה, ותוכניות ויעדים עסקיים ואסטרטגיים אחרים. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על מידע שיש לביוקנסל כאשר מידע זה מפורסם או על מה שההנהלה שלה מאמינה בתום לב נכון לאותה עת בנוגע לאירועים עתידיים, והוא נתון לסיכונים ואי ודאויות שיכולים לגרום לכך שהביצועים או התוצאות בפועל יהיו שונים מהותית מאלה המובעים במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות אלה כוללים אך לא רק: ההצלחה של הגישה לגילוי ופיתוח של מוצרי תרופות פוטנציאליים, שהיא חדשה וייתכן שלעולם לא תוביל למוצרים ניתנים לשיווק; היעדר היסטוריה של מכירות מסחריות; תלות בהצלחה של BC-819, שהפיתוח שלה יצריך ניסויים קליניים נוספים משמעותיים לפני שאפשר יהיה לבקש אישור רגולטורי ולהתחיל במכירות מסחריות; צורך לגייס כספים נוספים רבים כדי להשלים פעילויות מו"פ; יכולת להתגבר על קשיים מדעיים או טכנולוגיים בהם עשויים להיתקל ושעשויים לפגוע בפעילות המו"פ; והיכולת להשיג ולשמור על הגנת קניין רוחני על מוצרים פוטנציאליים, כולל בהתאם לפטנטים ברישיון.

 

איש קשר של החברה:
פרנק הלוסקה, M.D., Ph.D
נשיא ומנהל עסקים ראשי
857-259-4622
info@biocancell.com

אשת קשר למשקיעים:
פטרישה ל. באנק
Westwicke Partners
415-513-1284
patti.bank@westwicke.com

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE