תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2017

הותורן, ניו יורק, 7 בפברואר 2018, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2017 – לעומת 31 בדצמבר 2016

 

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017 – לעומת 31 בדצמבר 2016

עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "כפי שידוע לכל ואנחנו אמרנו כל הזמן, בענף הגנריקה נמשכים סביבת מחירים מאוד קשה ולחצים תחרותיים, שמשתקפים בביצועים הפיננסיים שלנו. למרות זאת, אנחנו ממשיכים להשקיע בצנרת המו"פ שלנו ולפתח יוזמות אחרות שימשיכו לשמור על מצבנו הטוב בשוק".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA):

 Clindamycin Phosphate and Benzoyl Peroxide Gel, 1.2%/5%, Butenafine Hydrochloride Cream, 1%, Fexofenadine Hydrochloride Oral Suspension 30 mg/5 mL, and Adapalene and Benzoyl Peroxide Gel, 0.1% / 2.5%.

 לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שישה אישורים זמניים.

 

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

 

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש חדשה של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.

 

בשנת הכספים הנוכחית, עד 31 בינואר 2018, החברה רכשה מחדש 671,300 מניות במחיר ממוצע של $104.36. במסגרת תוכנית זאת, בסך הכל, החברה רכשה מחדש 1,190,265 מניות, ונשארו 125.7 מיליון דולר במסגרת האישור.

אודות תרו

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

 אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2018. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

Tables Follow**

 

 

 

 

             

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except share data)

                     
       

Quarter Ended

 

Nine Months Ended

       

December 31,

 

December 31,

       

2017

 

2016

 

2017

 

2016

Sales, net

     

$

155,461

   

$

220,395

   

$

486,697

   

$

682,973

 

Cost of sales

       

52,545

     

53,053

     

142,118

     

155,366

 

Impairment

       

     

     

     

184

 

Gross profit

       

102,916

     

167,342

     

344,579

     

527,423

 
                     

Operating Expenses:

                   

Research and development

       

17,457

     

18,001

     

50,110

     

50,766

 

Selling, marketing, general and administrative

       

21,830

     

20,312

     

64,421

     

63,450

 

Settlements and loss contingencies

       

1,860

     

     

1,860

     

 

Operating income

       

61,769

     

129,029

     

228,188

     

413,207

 
                     

Financial (income) expense, net:

                   

Interest and other financial income

       

(4,962

)

   

(3,961

)

   

(14,040

)

   

(10,814

)

Foreign exchange (income) expense

       

(3,718

)

   

(18,533

)

   

48,506

     

(25,998

)

Other gain, net

       

622

     

9,009

     

1,430

     

10,466

 

Income before income taxes

       

71,071

     

160,532

     

195,152

     

460,485

 

Tax expense

       

54,411

     

20,483

     

71,262

     

86,467

 

Income from continuing operations

       

16,660

     

140,049

     

123,890

     

374,018

 

Net loss from discontinued operations attributable to Taro

       

(47

)

   

(137

)

   

(239

)

   

(314

)

Net income

       

16,613

     

139,912

     

123,651

     

373,704

 

Net (loss) income attributable to non-controlling interest

       

(1,359

)

   

94

     

(1,212

)

   

334

 

Net income attributable to Taro

     

$

17,972

   

$

139,818

   

$

124,863

   

$

373,370

 
                     

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:

         

Basic and Diluted

     

$

0.45

   

$

3.42

   

$

3.10

   

$

9.00

 
                     

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:

       

Basic and Diluted

     

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

$

(0.01

)

                     

Net income per ordinary share attributable to Taro:

             

Basic and Diluted

     

$

0.45

   

$

3.42

   

$

3.10

   

$

8.99

 
                     

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:

         

Basic and Diluted

       

40,079,339

     

40,961,015

     

40,294,226

     

41,541,010

 
                     

* Amount is less than $0.01

 

May not foot due to rounding.

 
   

 

             

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

             
       

December 31,

 

March 31,

       

2017

 

2017

ASSETS

     

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

           

Cash and cash equivalents

     

$

569,193

 

$

600,399

Short-term and current maturities of long-term bank deposits

       

419,324

   

782,813

Marketable securities

       

403,261

   

3,548

Accounts receivable and other:

           

Trade, net

       

197,799

   

203,924

Other receivables and prepaid expenses

       

168,160

   

266,280

Inventories

       

149,186

   

141,045

Long-term assets held for sale, net

       

   

1,015

TOTAL CURRENT ASSETS

       

1,906,923

   

1,999,024

Long-term deposits and marketable securities

       

214,226