אם בעבר רכשת או השגת באופן אחר ניירות ערך מסוימים של פטרובראס, תוכל לקבל תשלום במזומן בעקבות הסדר בתביעה ייצוגית

 

אם בעבר רכשת או השגת באופן אחר ניירות ערך מסוימים של פטרובראס, תוכל לקבל תשלום במזומן בעקבות הסדר בתביעה ייצוגית

ניו יורק, 26 במרץ 2018, (BUSINESS WIRE):

ההודעה הבאה מפורסמת על ידי Pomerantz LLP בנוגע לתביעה על ניירות הערך של פטרובראס.

הודעה משפטית חשובה מבית המשפט הפדרלי המחוזי של המחוז הדרומי של ניו יורק.

הגיעו לשני הסדרים מוצעים בתביעה משפטית ייצוגית של ניירות ערך שהוגשה על ידי משקיעים נגד Petróleo Brasileiro S.A. ("פטרובראס") וכמה מהחברות הקשורות, החתמים, המבקרים החיצוניים ודירקטורים ונושאי משרה נוכחים ולשעבר שלה. ההסדרים כוללים ניירות ערך מסוימים שהונפקו על ידי פטרובראס. פטרובראס, הנתבעים החתמים ו-PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC Brazil”) מכחישים מכל וכל את ההאשמות של עבירות על החוק, ובית המשפט המחוזי לא החליט מי צודק.

אם ביקשת אי הכללה בתגובה להודעה על תלות בתביעה ייצוגית מתאריך 9 במאי 2016  שנשלחה בעבר, אתה כלול בהסדר הזה, ואתה חייב לבקש שוב אי הכללה אם אינך רוצה להיכלל בקבוצת ההסדר.

האם אני כלול בהסדר המוצע? בקר בבקשה באתר www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com כדי לראות האם אתה כלול בקבוצת ההסדר. קבוצת ההסדר כוללת את כל האנשים אשר:

(א) בתקופת הזמן בין 22 בינואר 2010 ו-28 ביולי 2015, כולל ("תקופת הקבוצה") רכשו או השיגו באופן אחר ניירות ערך של פטרובראס, כולל ניירות ערך של חוב שהונפקו על ידי PifCo ו/או PGF, בבורסה לניירות ערך של ניו יורק או בהתאם לעסקאות כלולות אחרות; ו/או

(ב) רכשו או השיגו באופן אחר ניירות ערך של חוב שהונפקו על ידי פטרובראס, PifCo ו/או PGF, בעסקאות כלולות, ישירות, בהתאם או באופן שאפשר לקשר להנפקה לציבור מיום 13 במאי 2013 שנרשמה בארצות הברית ו/או הנפקה לציבור מיום 10 במרץ 2014 שנרשמה בארצות הברית לפני שפטרובראס הביאה לידיעה הכללית של מחזיקי ניירות הערך שלה דוח רווח שכולל תקופה של לפחות שנים עשר חודשים שמתחילה אחרי מועד הכניסה לתוקף של ההנפקות (11 באוגוסט 2014 במקרה של ההנפקה לציבור מיום 13 במאי 2013 ו-15 במאי 2015 במקרה של ההנפקה לציבור מיום 10 במרץ 2014).

למטרות הודעה זאת, "עסקה כלולה" משמעה כל עסקה שעונה על קריטריון כלשהו מהבאים:

(1) כל עסקה בנייר ערך של פטרובראס שרשום למסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק ("NYSE");

(2) כל עסקה בנייר ערך של פטרובראס שסולקה או שולמה דרך מערכת הרישום בספרים של Depository Trust Company; או

(3) כל עסקה בנייר ערך של פטרובראס שלגביה חלים חוקי ניירות הערך של ארצות הברית, כולל כפי שחלים בהתאם להחלטת בית המשפט העליון במוריסון נגד National Australia Bank, 561 U.S. 247 (2010).

ההגדרה המלאה של קבוצת ההסדר, וכן רשימה מלאה של ניירות הערך של פטרובראס שעונים על הקריטריונים (1), (2) ו-(3) נמצאים בכתובת: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

מה נותן ההסדר? פטרובראס, הנתבעים החתמים ו-PwC Brazil הסכימו להסדר בשווי מצורף של 3 מיליארד דולר (US$3,000,000,000.00). ההסדר המוצע יכול להעניק תשלום במזומן, תלוי בדברים אלה: איזה ניירות ערך רכשת או השגת; המספר של ניירות הערך שעומדים בדרישות שרכשת או השגת; ומתי רכשת או השגת את ניירות הערך שעומדים בדרישות.

איך אני יכול לקבל תשלום? כדי לקבל תשלום אתה חייב להגיש הוכחת תביעה שהוחתמה על ידי הדואר או הוגשה עד 9 ביוני 2018. בקר באתר והגש הוכחת בקשה דרך האינטרנט, הוא הורד והגש דרך הדואר.

מה האפשרויות האחרות שלי? אם אינך רוצה להיות מחויב מבחינה משפטית על ידי ההסדר, אתה חייב להוציא את עצמך מהכלל על ידי הגשת טופס בקשת אי הכללה בכתב  כך שיתקבל לא יאוחר מ-27 באפריל 2018. אם לא תוציא את עצמך מהכלל, תותר על כל תביעה שעשויה להיות לך נגד פטרובראס, הנתבעים החתמים ו-PwC Brazil וצדדים משוחררים מסוימים אחרים. אתה יכול להתנגד להסדר על ידי הגשת התנגדות בכתב כך שתתקבל לא יאוחר מ-11 במאי 2018. אתה לא יכול גם להוציא את עצמך מההסדר וגם להתנגד לו. ההודעה הארוכה יותר שזמינה באתר הרשום להלן מסבירה איך להוציא את עצמך או להתנגד. בית המשפט יקיים דיון על ההסדר ב-4 ביוני 2018 כדי לשקול האם לאשר סופית את ההסדר ואת הבקשה לשכר טרחת עורכי דין של עד 9.5% מסכום ההסדר הכולל, שהוא $285,000,000.00, ופסק פיצויים של עד $400,000 לתובעים הייצוגיים. אתה רשאי להופיע בדיון על ההסדר, בעצמך או באמצעות עורך דין שנשכר על ידיך, אבל אינך חייב. למידע נוסף, כולל הסעד, הזכאות וויתור על תביעות, התקשר למספר או בקר באתר שלמטה.

1-855-907-3218
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

גלריית תמונות/ מולטימדיה זמינה:

 http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51777725&lang=en

אנשי קשר

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., 212-661-1100

מקור:  Pomerantz LLP

ההודעה לעיתונות  מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire