צ'קפוינט תרפיוטיקס ממנה את כריסטיאן בשון למועצת המנהלים שלה

צ‘קפוינט תרפיוטיקס ממנה את כריסטיאן בשון למועצת המנהלים שלה

ניו יורק, 16 באוקטובר 2018, (GLOBE NEWSWIRE) :

Checkpoint Therapeutics, Inc. ("צ‘קפוינט") (NASDAQ: CKPT), חברת ביו פארמה אימונו-אונקולוגית בשלב הקליני שמתמקדת ברכישה, פיתוח ומסחור של טיפולים חדשניים לחולים עם סוגי סרטן של גידולים מוצקים, הודיעה היום שמינתה את כריסטיאן בשון למועצת המנהלים שלה.

ג‘יימס פ. אוליביירו, הנשיא ומנהל העסקים הראשי של צ‘קפוינט, אמר: "אני שמח מאוד לקבל את פניו של כריסטיאן למועצת המנהלים של צ‘קפוינט. בזכות הניסיון שלו כיו"ר ומנכ"ל LFB S.A., חברת ביו פארמה אירופית גדולה עם פעילות גלובלית, הוא יהיה תוספת רבת ערך למועצת המנהלים שלנו. אנחנו מצפים לנצל את הניסיון של כריסטיאן בהמשיכנו להתקדם אל ניסויים קליניים שלב 3 פיבוטליים בשנה הבאה".

מר בשון מביא ניסיון עסקי של יותר משני עשורים לצ‘קפוינט. כיום הוא יו"ר ומנהל כללי של ChB Consultants, חברת ייעוץ פרטית במדעי החיים. מ-2006 עד 2017 מר בשון היה יו"ר ומנהל כללי של LFB S.A., חברת ביו פארמה צרפתית עם הכנסות שנתיות של יותר מ-500 מיליון אירו. לפני כן הוא היה יועץ בכיר ל-Boston Consulting Group ב-2005 ו-2006. מוקדם יותר בקריירה שלו הוא מילא תפקידים שונים בממשלת צרפת, כולל ראש המטה של השר לבריאות הציבור וביטוח בריאות. מ-2000 עד 2004 הוא היה סגן ראש המטה של שר הכלכלה, האוצר והתעשייה. הוא בוגר של בית הספר להנדסה  École Centrale des Arts et Manufactures, Institut d‘Études Politiques de Paris ו-École Nationale d‘Administration. מר בשון הוא חבר במועצת המנהלים של Quantum Genomics (ALQGC) והיה חבר במועצות מנהלים של חברות פרטיות בארה"ב, מכסיקו ואירופה. הוא קיבל הרבה פרסים ומדליות, כולל אביר של לגיון הכבוד הצרפתי ומסדר ההצטיינות הלאומי הצרפתי.

"אני שמח להצטרף לצ‘קפוינט ולהציע את נקודת המבט שלי בתקופה מלהיבה זאת של התרחבות בחברה", אמר מר בשון. "אני מעריך את ההזדמנות להביא את הניסיון העסקי והפיננסי הגלובלי שלי והקשרים בתעשייה לצ‘קפוינט כדי לעזור לחברה להשיג את אבני הדרך שלה".

אודות צ‘קפוינט תרפיוטיקס

Checkpoint Therapeutics, Inc. ("צ‘קפוינט") היא חברת ביו פארמה אימונו-אונקולוגית בשלב הקליני שמתמקדת ברכישה, פיתוח ומסחור של טיפולים חדשניים לחולים עם סוגי סרטן של גידולים מוצקים. צ‘קפוינט מבצעת הערכה של החומר נגד סרטן הממוקד עם מולקולות קטנות המוביל שלה, CK-101, בניסוי קליני שלב 1/2 לטיפול בחולים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) עם מוטציית EGFR חיובית. בנוסף,  צ‘קפוינט מבצעת הערכה של מוצר הנוגדן הפוטנציאלי המוביל שלה, CK-301, נוגדן נגד PD-L1 ברישיון ממכון הסרטן דאנה-פרבר, בניסוי קליני שלב 1 בחולי בידוק ללא עבר טיפולי עם סוגי סרטן נבחרים חוזרים או גרורתיים. צ‘קפוינט מתכננת לפתח את CK-301 כטיפול לחולים עם NSCLC וגידולים מוצקים אחרים. המטה של צ‘קפוינט נמצא בעיר ניו יורק. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.checkpointtx.com.

מידע צופה פני עתיד

ההודעה לעיתונות הזאת עשוי לכלול אמירות שהן "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בסעיף 27A של Securities Act of 1933 וסעיף 21E של Securities Exchange Act of 1934, כל אחד מהם כפי שתוקן. אמירות אלה כוללות אך לא רק כל אמירה שמתייחסת לאסטרטגיית הצמיחה שלנו ולתוכניות הפיתוח של מוצרים, וכל אמירה אחרת שאינה עובדות היסטוריות. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הציפיות הנוכחיות של ההנהלה ונתון לסיכונים ואי ודאויות שיכולים להשפיע לרעה על העסקים, תוצאות הפעילות, המצב הפיננסי ושווי המניה שלנו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה החזויות עכשיו כוללים: סיכונים שקשורים באסטרטגיית הצמיחה שלנו; היכולת שלנו להשיג הסכמים וקשרים פיננסיים ואסטרטגיים ולפעול במסגרתם ולשמור עליהם; סיכונים שקשורים לתוצאות פעילויות מחקר ופיתוח; סיכונים שקשורים לעיתוי של התחלה וסיום של ניסויים קליניים; אי ודאויות שקשורות לבדיקות פרה קליניות וקליניות; התלות שלנו בספקים צד שלישי; היכולת שלנו למשוך, לשלב ולהשאיר עובדי מפתח; השלב המוקדם של מוצרים שבפיתוח; הצורך שלנו במימון נוסף רב; רגולציה ממשלתית; ענייני פטנטים וקניין רוחני; תחרות; וגם סיכונים אחרים המתוארים בדוחות שאנחנו מגישים לרשות האמריקנית לניירות ערך. אנחנו מתנערים במפורש מכל מחויבות או התחייבות לפרסם בפומבי עדכונים או שינויים כלשהם לכל מידע צופה פני עתיד הכלול בזאת כדי לשקף שינויים כלשהם בציפיות שלנו או שינויים כלשהם באירועים, תנאים או נסיבות שעליהם מידע צופה פני עתיד כלשהו מבוסס, פרט למה שמחייב החוק.

אשת הקשר של החברה:
Jaclyn Jaffe
Checkpoint Therapeutics, Inc.
(781) 652-4500
ir@checkpointtx.com

איש קשר של קשרי משקיעים:
Jeremy Feffer
Managing Director, LifeSci Advisors, LLC
(212) 915-2568
jeremy@lifesciadvisors.com

איש הקשר של קשרי מדיה:
Tony Plohoros
6 Degrees
(908) 940-0135
tplohoros@6degreespr.com

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE