Nyxoah מכריזה על הגשת טיוטה של הצהרה לרישום ציבורי מוצע בארצות הברית

Nyxoah מכריזה על הגשת טיוטה של הצהרה לרישום ציבורי מוצע בארצות הברית

 

מידע מוסדר

מידע פנימי

 

Nyxoah מכריזה על הגשת טיוטה של הצהרה לרישום ציבורי מוצע בארצות הברית

 

מון-סן-גיבר, בלגיה, 19 באפריל 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

 Nyxoah SA Euronext: NYXH)), ("Nyxoah" או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום כי היא הגישה טיוטת הצהרת רישום חשאית בטופס F-1 לרשות ניירות ערך ("ה-SEC") הנוגעת להנפקה הציבורית המוצעת של מניותיה הרגילות בארצות הברית. מספר המניות הרגילות שיוצעו ומחיר ההנפקה המוצעת טרם נקבעו. ההנפקה צפויה להתבצע לאחר שהרשות לניירות ערך SEC תשלים את תהליך הבדיקה שלה, בכפוף לתנאי השוק ותנאים אחרים.

 

הודעה זו נעשית בהתאם לחוק 135 לפי חוק ניירות ערך משנת 1933, ובהתאם לו ("חוק ניירות ערך").

 

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה. כל הצעה, שידול או הצעה לרכישה, או כל מכירה של ניירות ערך, אם בכלל, תינתן בהתאם לדרישות הרישום של חוק ניירות ערך.

 

המידע הכלול בהודעה זו נחשב על ידי החברה כמידע פנים כאמור בתקנת השימוש לרעה בשוק האירופי (596/2014).

 

ליצירת קשר:

Nyxoah
Fabian Suarez, Chief Financial Officer
fabian.suarez@nyxoah.com
+32 10 22 24 55

Gilmartin Group
Vivian Cervantes
vivian.cervantes@gilmartinir.com

קובץ מצורף:*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE