מרכז הפעולה הבינלאומי מפרסם את ההצהרה הבאה בנושא: קייפ ורדה מתמודדת עם האו"ם

מרכז הפעולה הבינלאומי מפרסם את ההצהרה הבאה בנושא: קייפ ורדה מתמודדת עם האו"ם

פרייה, קייפ ורדה, 30 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

בהחלטה על צעדי ביניים מיום 8 ביוני, ועדת זכויות האדם של האו"ם קראה לקייפ ורדה "להימנע מהסגרתו של מר אלכס סאאב לארצות הברית של אמריקה" ו"לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח גישה לשירותי בריאות מתאימים [...] על ידי רופאים עצמאיים ומתמחים על פי בחירתו". החלטה זו המורה על צעדי ביניים היא הצעד הדחוף הראשון הנובע מרישום תלונה שהגיש אלכס סאאב בפני ועדת זכויות האדם של האו"ם.

בראיון ב-29 ביוני 2021, התובע הכללי של קייפ ורדה, מר חוזה לואיס לנדים, יוצא למתקפה חזיתית על האו"ם וטוען כי לוועדת זכויות האדם של האו"ם אין את היכולת לכפות את השעיית הסגרתו של אלכס סאאב מקייפ ורדה לארצות הברית של אמריקה.

עמדה כזו מדאיגה והיא טעות משפטית, אסטרטגית ואתית.

ראשית, עמדה זו שגויה לחלוטין מבחינה חוקית. ברצוננו להזכיר למר לנדים שקייפ ורדה בחרה לאשרר את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות מאז ה-6 באוגוסט 1993, ואת הפרוטוקול האופציונלי לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות מאז ה-19 במאי 2000. לפיכך עליה לעמוד בהתחייבויותיה הבינלאומיות בתום לב ולכבד באופן מלא את החלטותיו של הגוף המומחה האחראי לפרש את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, ועדת זכויות האדם. האמירה כי לוועדה אין סמכות לבקש השעיית הסגרה שעלולה לחשוף אדם לסיכונים של נזקים בלתי הפיכים ולפגיעה בזכות לחיים ובזכות לשלמות פיזית, היא טעות משפטית בלתי נסלחת שלחלוטין אינה עולה בקנה אחד עם שלטון החוק.

שנית, עמדה כזו היא התקפה חזיתית על האו"ם ועל זכויות האדם הנמצאות בלב הערכים שהארגון מגן עליהם. היא מעבירה מסר ברור לעולם שקייפ ורדה יכולה לממש את ריבונותה כדי להפר את זכויות האדם, תוך התעלמות מהנורמות של משפט זכויות האדם הבינלאומי שאליו התחייבה ומתעלמת מהחלטות בינלאומיות. בכך, קייפ ורדה, לאחר שהתנגדה לבית המשפט לצדק של ECOWAS שהורה לה לשחרר את אלכס סאאב שנעצר באופן שרירותי, לאחר שהפרה את חסינותו הדיפלומטית של אלכס סאאב כשליח מיוחד ושגריר האיחוד האפריקאי, נוקטת עמדה עוינת כלפי האו"ם ומציבה את עצמה מחוץ לקהילה הבינלאומית.

שלישית, עמדה כזו היא טעות במונחים של ערכים אתיים בסיסיים. על ידי בקשה להשעיית הסגרתו של אלכס סאאב עד לבחינת השלכות המקרה, ועדת זכויות האדם קראה לקייפ ורדה להראות אנושיות ושכל ישר על ידי התחשבות בכך שההסגרה תזיק לשלמות הפיזית ולחייו של אלכס סאאב. הוועדה לא נקטה עמדה פוליטית, אלא הומניטרית גרידא.

קשרי מדיה:

Sara Flounders
International Action Center
Https://www.iacenter.org  
E-mail: iacenter@iacenter.org
Tel: +1 212-633-6646

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE