קרן IFRS מכריזה על מועצת הסטנדרטים הבינלאומיים לקיימות, איחוד עם CDSB ו-VRF ופרסום דרישות גילוי אב טיפוס

 

קרן IFRS מכריזה על מועצת הסטנדרטים הבינלאומיים לקיימות, איחוד עם CDSB ו-VRF ופרסום דרישות גילוי אב טיפוס

 

סן פרנסיסקו, 3 בנובמבר 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

כאשר מנהיגי העולם נפגשים בגלזגו עבור COP26, הפסגה העולמית של האו"ם כדי לטפל בסוגיה הקריטית והדחופה של שינוי האקלים, נאמני קרן IFRS (נאמנים) מודיעים על שלוש התפתחויות משמעותיות כדי לספק לשווקים הפיננסיים העולמיים גילויים באיכות גבוהה בנושאי אקלים וקיימות אחרים:

 

*הקמת מועצה חדשה לתקני קיימות בינלאומית (ISSB) לפיתוח – לטובת הציבור – בסיס עולמי מקיף של תקני גילוי קיימות באיכות גבוהה כדי לענות על צרכי המידע של המשקיעים;

 

*התחייבות של ארגוני גילוי קיימות ממוקדי משקיעים מובילים להתאחד לדירקטוריון החדש. קרן IFRS תשלים את איחוד מועצת תקני גילוי האקלים (CDSB - יוזמה של CDP) והקרן לדיווח ערך (VRF - המאכלסת את מסגרת הדיווח המשולבת ואת תקני SASB) עד יוני 2022;

 

*פרסום אב טיפוס של דרישות אקלים וגילוי כללי שפותחו על ידי קבוצת העבודה למוכנות טכנית (TRWG), קבוצה שהוקמה על ידי נאמני קרן IFRS כדי לבצע עבודת הכנה עבור ISSB. אבות טיפוס אלה הם תוצאה של שישה חודשים של עבודה משותפת על ידי נציגי CDSB, מועצת תקני החשבונאות הבינלאומית (IASB), כוח המשימה של מועצת היציבות הפיננסית על גילויים פיננסיים הקשורים לאקלים (TCFD), VRF והפורום הכלכלי העולמי (פורום), הנתמכים על ידי הארגון הבינלאומי של עמלות ניירות ערך (IOSCO) וקבוצת המומחים הטכניים של רגולטורי ניירות ערך. ה- TRWG איחד היבטים מרכזיים בתוכן הארגונים הללו לתוך מערכת המלצות משופרת ומאוחדת לשיקול דעת על ידי ISSB.

 

יחד, התפתחויות אלה יוצרות את ההסדרים המוסדיים הדרושים, שנקבעו בחוקה המתוקנת של הקרן, ומניחות את היסודות הטכניים לעמידה בסטנדרטים גלובליים של גילוי קיימות עבור השווקים הפיננסיים. הם ממלאים את הדרישה הגוברת והדחופה לייעול ולפורמליזציה של גילויי קיימות תאגידית.

 

ה-ISSB יישב לצדו ויעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם ה-IASB, ויבטיח קישוריות ותאימות בין תקני חשבונאות IFRS לבין הסטנדרטים של ISSB – תקני גילוי קיימות IFRS. כדי להבטיח את הלגיטימיות של האינטרס הציבורי, שני הדירקטוריונים יפוקחו על ידי הנאמנים, אשר בתורם אחראים לוועדת המעקב של רשויות שוק ההון האחראיות על דיווח תאגידי בתחומי השיפוט שלהם. ISSB ו- IASB יהיו עצמאיים, והסטנדרטים שלהם ישלימו זה את זה כדי לספק מידע מקיף למשקיעים ולספקי הון אחרים.

 

ביקוש מוכח

 

השווקים הפיננסיים צריכים להעריך את הסיכונים וההזדמנויות העומדים בפני חברות בודדות הנובעות מבעיות סביבתיות, חברתיות ומשילות (ESG), שכן אלה משפיעות על ערך הארגון. זה מוביל לביקוש משמעותי למידע באיכות גבוהה. משקיעים וספקי הון אחרים רוצים תקני גילוי קיימות גלובליים העונים על צורכי המידע שלהם. מסגרות דיווח והדרכה מרצון הובילו לחדשנות ולפעולה, אם כי הפיצול הגדיל גם את העלות והמורכבות עבור משקיעים, חברות ורגולטורים.

 

משקיעים ורגולטורים רבים קראו לקרן IFRS לבנות על יוזמות בהובלת השוק ולהשתמש בניסיונה ביצירת סטנדרטים חשבונאיים המשמשים ביותר מ-140 תחומי שיפוט כדי להביא דיווח דומה גלובלי בנושאי קיימות לשווקים הפיננסיים.

 

החלטת הנאמנים להקים את ISSB מתבשרת על ידי המשוב שהתקבל בשתי ההתייעצויות הפומביות שלהם, דיונים עם קבוצות מייעצות, דיאלוג תדיר עם ועדת המעקב של קרן IFRS, ובתמיכת IOSCO ואחרים.

 

בסיס כולל מקיף

 

ISSB יפתח תקני גילוי קיימות IFRS, כולל דרישות גילוי המטפלות בהשפעות של חברות על ענייני קיימות הרלוונטיים להערכת ערך הארגון ולקבלת החלטות השקעה. הסטנדרטים של ISSB יאפשרו לחברות לספק מידע קיימות מקיף עבור השווקים הפיננסיים העולמיים. התקנים יפותחו כדי להקל על תאימות לדרישות ספציפיות לתחום השיפוט או מכוונות לקבוצה רחבה יותר של בעלי עניין (לדוגמה, הנחיית דיווח הקיימות התאגידית המתוכננת של האיחוד האירופי וכן יוזמות באמריקה ובאסיה-אוקיאניה).

 

הצהרת G20 של המנהיגים ברומא ומועצת היציבות הפיננסית קיבלו בברכה את תוכנית העבודה של קרן IFRS לפיתוח סטנדרטים בסיסיים גלובליים לחשיפת קיימות.

 

איחוד ובנייה על יוזמות קיימות

 

בהתאם למשוב שהתקבל באמצעות התייעצות, ISSB תבנה על עבודתן של יוזמות דיווח קיימות ממוקדות משקיעים כדי להפוך לסטנדרט העולמי לגילויי קיימות עבור השווקים הפיננסיים. כדי להשיג מטרה זו, קרן IFRS הגיעה להתחייבויות עם ה- CDSB, שמזכירותו מתארחת על ידי CDP, ועם VRF כדי לאחד את המומחיות הטכנית שלהם, תוכן, צוות ומשאבים אחרים עם קרן IFRS. זה נועד כי הסטנדרטים הטכניים והמסגרות של CDSB ו- VRF, יחד עם אלה של TCFD ואת מדדי הקפיטליזם בעלי העניין בפורום, יספק בסיס לעבודה הטכנית של הלוח החדש.

 

מתוך הכרה בדחיפות וברצון לספק ל-ISSB בסיס איתן להתחיל את עבודתו, יצרו הנאמנים את ה-TRWG — המורכב מנציגי ה-CDSB, TCFD, IASB, VRF והפורום - כדי לספק המלצות ל-ISSB. ה-TRWG סיכם את עבודתו על שני מסמכי אב טיפוס שפורסמו היום - אחד המתמקד בגילויים הקשורים לאקלים המתבססים על המלצות ה-TCFD וכולל גילויים ספציפיים לתעשייה, והשני שקבע גילויי קיימות כלליים. ISSB ישקול את אבות הטיפוס כחלק מתוכנית העבודה הראשונית שלו.

 

מיודע על ידי ייעוץ מומחה

ISSB ייעזר במומחיות ממספר קבוצות ייעוץ. ייעוץ טכני בנושאי קיימות יינתן ל- ISSB על ידי ועדה מייעצת חדשה לקיימות, שחבריה יכללו את קרן המטבע הבינלאומית, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, האו"ם, הבנק העולמי וחברי מומחים נוספים שנלקחו מארגונים ציבוריים, פרטיים ולא ממשלתיים.

 

התפקיד והמומחיות של המועצה המייעצת ל- IFRS תורחב למתן ייעוץ וייעוץ אסטרטגי הרדורים לקיימות ל- ISSB, כמו גם לנאמנים ול- IASB. לבסוף, הנאמנים הקימו קבוצת עבודה ליצירת מנגנון להתקשרות רשמית על קביעת תקן בין ISSB לבין נציגי שיפוט, לרבות משווקים מתעוררים (בדומה לפורום המייעץ לתקנים חשבונאיים, הממלא תפקיד זה עבור ה- IASB).

 

בכוונת הקרן למנף את קבוצות הייעוץ הקיימות CDSB ו-VRF, הכוללות משקיעים ומומחים אחרים שהפגינו תמיכה ארוכת שנים בשיפור גילוי הקיימות. כמו כן, קואליציית המגזר הפרטי של הפורום תהיה מעורבת. כמו כן, בכוונת הקרן להשתמש במועצת הדיווח המשולבת הבינלאומית כדי לייעץ ליצירת קישוריות בין עבודת ה-IASB לבין ISSB באמצעות מושגי היסוד והעקרונות המנחים של דיווח משולב.

 

טביעת רגל גלובלית

 

ל- ISSB תהיה נוכחות גלובלית ורבת מיקומים. כל האזורים – אמריקה, אסיה-אוקיאניה ו-   EMEA (אירופה, המזרח התיכון ואפריקה) – יכוסו. התקשרות עם כלכלות מתפתחות ומתעוררות תהיה בראש סדר העדיפויות.

 

משרדים בפרנקפורט (מושב הדירקטוריון ומשרד היו"ר) ובמונטריאול יהיו אחראים על תפקידי מפתח התומכים במועצת המנהלים החדשה ועל שיתוף פעולה עמוק יותר עם בעלי עניין אזוריים. משרדים בסן פרנסיסקו, בעקבות האיחוד עם VRF, ולונדון יספקו גם תמיכה טכנית ופלטפורמות למעורבות בשוק ושיתוף פעולה עמוק יותר עם בעלי עניין אזוריים.

 

בהתבסס על הבעות עניין שהתקבלו, קרן IFRS תנהל מגעים ללא דיחוי עם פרנקפורט ומונטריאול כדי לבצע את הסידורים הדרושים כדי לאפשר ל- ISSB להתחיל לעבוד בתחילת 2022. דיונים נוספים יימשכו עם הצעות למשרדים מבייג‘ינג וטוקיו כדי לסיים את טביעת הרגל של הדירקטוריון החדש באזור אסיה אוקיאניה. יש צורך בפעולות בזמן כדי לכבד את הדחיפות שהביעו IOSCO ובעלי עניין חשובים אחרים.

 

השלבים הבאים

 

הנאמנים נמצאים בשלבים מתקדמים במינוי יו"ר וסגן יו"ר ל- ISSB. הנאמנים יחלו בקרוב בחיפוש אחר תפקידי הדירקטוריון הנוספים, עד להשלמה המלאה של 14 חברים.

 

עבודתו של ה-ISSB צפויה להתחיל מיד עם מינוי היו"ר וסגן היו"ר ולהתחיל בהתייעצויות פומביות כדי ליידע את תוכנית העבודה של ISSB ועל הצעות המודיעות בהמלצות ה-TRWG. לאחר התייעצויות אלה, עבודת ISSB תעקוב אחר ההליך ההוגן המחמיר של קרן IFRS, לרבות דיונים פומביים של ISSB על משוב שהתקבל להתייעצויות ושיפורים אפשריים בהצעות טרם סיומן כסטנדרטים. התהליך כולו ינוהל על ידי ועדת הפיקוח על ההליך ההוגן של הנאמנים.

 

ארקי ליקאנן, יו"ר נאמני קרן IFRS, אמר:

 

"קיימות, ובמיוחד שינוי האקלים, היא הנושא המכונן של זמננו. כדי להעריך כראוי הזדמנויות וסיכונים קשורים, המשקיעים דורשים גילויי קיימות איכותיים, שקופים ודומים גלובלית התואמים את הדוחות הכספיים. הקמת ISSB ובניית החדשנות והמומחיות של ה-CDSB, הקרן לדיווח ערך ואחרים יספקו את היסודות להשגת מטרה זו".

 

מרי שפירו, מזכ"לית TCFD, אמרה:

 

"פיתוח הבסיס הגלובלי של ISSB יספק שינוי מהותי בגילויי הקיימות עבור השווקים הפיננסיים. ה- TCFD מברך על הקמת ISSB, אשר בונה על יסודות מסגרת TCFD המקובלת בעולם ועל עבודת ברית של קובעי תקני קיימות. ISSB מהווה צעד משמעותי קדימה בקביעת תקני דיווח גלובליים עקביים, דומים".

 

ריצ‘רד סקסטון ורוברט קיי סטיל, יו"רים משותפים של מועצת המנהלים שלValue Reporting Foundation, העירו:

 

"ההכרזה היום היא השתקפות של העולם שהשתנה בו אנו חיים - עולם שבו קיימות וחשיבה ארוכת טווח נמצאות יותר ויותר בלב קבלת ההחלטות העסקיות והמשקיעים. זהו שינוי שגם ה- IIRC וגם SASB עזרו להוביל, שהתאפשר על ידי אלפי בעלי העניין שהתנדבו זמן והציעו משאבים לפיתוח עקרונות החשיבה המשולבת, מסגרת הדיווח המשולבת ותקני SASB המשמשים כיום עסקים ומשקיעים ברחבי העולם. מועצת המנהלים של קרן דיווח הערך מאמינה שהאיחוד שהוכרז היום יסייע לספק גילויים אפקטיביים כדי להניע את ביצועי הקיימות הגלובליים. אנו סומכים על המשך שיתוף הפעולה שלכם כאשר אנו יוצאים לצעד הבא והמרגש הזה".

 

ריצ‘רד סמנס, יו"ר CDSB, ופול סימפסון, מנכ"ל CDP אמר:

 

CDP" היה חלוץ גילוי סביבתי לפני עשרים שנה ואירח CDSB מאז הקמתו בשנת 2007. השותפות הגלובלית של CDSB עם ארגונים עסקיים וסביבתיים הנתמכים על ידי הקהילה החשבונאית הבינלאומית הוקמה כדי ליצור מסגרת מקובלת לדיווח תאגידי על אקלים חומרי, מידע סביבתי וחברתי למשקיעים ולרגולטורים.

 

אנו שמחים שקרן IFRS מקימה את ISSB כדי להניע קדימה את פיתוח הסטנדרטים הגלובליים לגילויים פיננסיים הקשורים לקיימות. שילוב ה- CDSB של ISSB יבטיח שלדירקטוריון החדש יש בסיס חזק והוא יכול לנוע במהירות בבנייה על שיטות עבודה מומלצות קיימות. CDP מצפה לתמוך בתהליך ISSB עם מנגנון גילוי סביבתי בהובלת השוק העולמי ומומחיות בנתונים".

 

קלאוס שוואב, מייסד ויו"ר בפועל של הפורום הכלכלי העולמי, אמר:

 

"יצירת ערך ארוך טווח דורשת התמקדות בביצועים הפיננסיים והקיימות. משמעות הדבר היא שאנו זקוקים לכלים למדידת ביצועי הקיימות בדיוק כפי שיש לנו לביצועים פיננסיים. הפורום הכלכלי העולמי והקואליציה של המגזר הפרטי תרמו בחזית זו, והציעו קבוצה מרכזית של ‘מדדי הקפיטליזם של בעלי העניין‘. אנו שמחים כי מאמץ זה יספק בסיס לעבודה הטכנית של ISSB. אנו מצפים להמשך השותפות שלנו עם קרן IFRS לתמיכה ב-ISSB, במהלך הקמתה וכפי שהיא תספק את המנדט ההיסטורי שלה".

 

יו"ר קרן IFRS, ארקי לייקנן, יכריז על ה-ISSB במסגרת האירוע הנשיאותי של יום הפיננסים COP26: "מערכת פיננסית לנטו אפס" שמתחיל בשעה 10:15 GMT ב-3 בנובמבר 2021. האירוע יועבר בשידור חי ויהיה זמין לצפייה באתר COP26.

 

 

קרן IFRS תארח גם שידור חי משלה בשעה 14:30 GMT ב-3 בנובמבר, ותספק מידע נוסף על ISSB המוצע. האירוע יועבר בשידור חי באתר שלנו ובאמצעות ערוצי הלינקדאין ויוטיוב של קרן IFRS.

 

הערות לעורכים

 

נאמני קרן IFRS ביצעו שני סבבים של ייעוץ ציבורי גלובלי, אשר אישרו דרישה דחופה לתקני גילוי קיימות גלובליים ותמיכה נרחבת בקרן למלא תפקיד בפיתוח סטנדרטים כאלה. הנאמנים פרסמו היום חוקה מתוקנת כדי להקל על היווצרות ISSB והודעת משוב המסכמת 177 מכתבי הערות שהתקבלו במהלך ההתייעצות השנייה של הנאמנים.

קשרי מדיה:

IFRS Foundation: Kirstina Reitan, Head of Communications
Email: kreitan@ifrs.org, Mob: +44 7894 573721

CDSB: Patrick Hanrahan, Head of Communications, CDSB
Email: Patrick.Hanrahan@cdsb.net, Mob.: +44 (0) 792 9414191

VRF: Europe: Katie Riminton, FleishmanHillard katie.riminton@fleishmaneurope.com Mob: +32 4 78 70 19 83. Other regions: Taylor Fenske, Stern Strategy: Tfenske@sternstrategy.com Mob: +1 973-477-4983

אודות the IFRS Foundation

קרן IFRS היא ארגון עצמאי, ללא מטרות רווח, המפוקחת על ידי ועדת מעקב של רשויות ציבוריות. החזון שלה של קבוצה אחת של תקני דיווח פיננסי גלובלי נתמך על ידי מנהיגי G20 וארגונים בינלאומיים אחרים עם אחריות על המערכת הפיננסית העולמית. 

 

המשימה של קרן IFRS היא לפתח תקני IFRS המביאים שקיפות, אחריות ויעילות לשווקים הפיננסיים ברחבי העולם, טיפוח אמון, צמיחה ויציבות פיננסית ארוכת טווח. מועצת תקני החשבונאות הבינלאומית היא הגוף הסטנדרטי העצמאי של קרן IFRS, המורכבת ממומחים מרקעים מקצועיים וגיאוגרפיים מגוונים. 

 

לקבלת מידע מפורט על מבנה הארגון, הגדרת התקן ואימוץ תקני IFRS, בקרו באתר www.ifrs.org.

אודות the Climate Disclosure Standards Board and CDP

מועצת תקני גילוי האקלים (CDSB) היא קונסורציום בינלאומי של ארגונים לא ממשלתיים עסקיים וסביבתיים, המתארחים על ידי CDP. אנו מחויבים לקדם וליישר את מודל הדיווח התאגידי המיינסטרים העולמי כדי להשוות הון טבעי וחברתי להון פיננסי.

 

אנו עושים זאת על ידי הצעת מסגרת לדיווח על מידע סביבתי וחברתי עם הקפדה זהה על מידע פיננסי. בתורו זה עוזר להם לספק למשקיעים מידע סביבתי שימושי בהחלטה באמצעות הדו"ח התאגידי המיינסטרים, שיפור הקצאה יעילה של הון. הרגולטורים נהנו גם מחומרים מוכנים לתאימות של CDSB.

 

CDP היא עמותה גלובלית המפעילה את מערכת הגילוי הסביבתי העולמית עבור חברות, ערים, מדינות ואזורים. CDP חלוץ באמצעות שוק ההון ורכש תאגידי כדי להניע חברות לחשוף את ההשפעות הסביבתיות שלהם. יותר מ-14,000 ארגונים ברחבי העולם חשפו נתונים באמצעות CDP בשנת 2021, כולל יותר מ-13,000 חברות ששוות יותר מ-64% משווי השוק העולמי. CDP מחזיקה במאגר הנתונים הסביבתי הגדול ביותר בעולם, וציוני CDP נמצאים בשימוש נרחב כדי להניע החלטות השקעה ורכש לקראת כלכלה אפס פחמן, בת קיימא וגמישה.

אודות the Value Reporting Foundation

קרן דיווח הערכים היא ארגון גלובלי ללא מטרות רווח המציע חבילת משאבים מקיפה שנועדה לסייע לעסקים ולמשקיעים לפתח הבנה משותפת של ערך הארגון - כיצד הוא נוצר, נשמר או נשחק לאורך זמן.

 

המשאבים - כולל עקרונות חשיבה משולבת, מסגרת הדיווח המשולבת ותקני SASB - כבר מאומצים ביותר מ-70 מדינות. הם מהווים את תשתית השוק של המאה ה -21 הדרושה לפיתוח, ניהול ותקשורת אסטרטגיה שיוצרת ערך לטווח ארוך ומניעה ביצועים משופרים. למידע נוסף, בקרו באתר www.valuereportingfoundation.org.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE