ריסקיפייד מדווחת על עלייה חזקה בהכנסות בהשוואה לאשתקד של 26% ברבעון השלישי

 

 

ריסקיפייד מדווחת על עלייה חזקה בהכנסות בהשוואה לאשתקד של 26% ברבעון השלישי

ההנהלה אירחה שיחת ועידה היום, 16 בנובמבר, בשעה 15:30

 

ניו יורק, 16 בנובמבר 2021, (BUSINESS WIRE) :

 

חברת Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), פלטפורמת ניהול הונאות המאפשרת חווית מסחר אלקטרוני חלקה, הודיעה היום כי על תוצאות כספיות לשלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021. החברה אירחה שיחת משקיעים כדי לדון בתוצאות אלה היום בשעה 15.30 שעון ישראל.

 

"הגידול החזק משנה לשנה בשיעור של 28% בנפח הסחורה הגולמית וצמיחה של 26% בהכנסות שרשמנו ברבעון השלישי של 2021 מראים שרבים מהסוחרים המקוונים הגדולים בעולם מכירים יותר ויותר בפלטפורמת לימוד המכונה של ריסקיפייד כפתרון המהימן עבור ניהול הונאות", אמר עידו גל, מייסד שותף ומנכ"ל ריסקיפייד. "למרות שעיבדנו כמעט 21 מיליארד דולר ב-eCommerce GMV ברבעון זה, עדיין מדובר ברסיס קטן יחסית להזדמנויות שיציע שוק המסחר האלקטרוני העולמי במהלך השנים הקרובות, ולכן אנו נמרצים מתמיד לתמוך בחברות המסחר האלקטרוני הגדולות בעולם בזמן שהן נמצאות בתהליכי הגירה ממערכות דור קודם לפלטפורמה המודרנית והניתנת להתאמה שלנו".

דגשים עסקיים ברבעון שלישי 2021

 

דגשים בביצועים הפיננסיים ברבעון השלישי 2021

 

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות הכספיות המאוחדות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 ו-2020 באלפים, למעט נתוני שיתוף:

 

 

Three Months Ended September 30,

 

2021

 

2020

 

(unaudited)

Revenue

$

52,533 

 

 

$

41,695 

 

Gross profit

$

24,283 

 

 

$

22,030 

 

Operating profit (loss)

$

(22,920)

 

 

$

(2,700)

 

Net profit (loss)

$

(86,853)

 

 

$

(10,680)

 

Adjusted EBITDA(2)

$

(13,759)

 

 

$

(1,772)

 

Net profit (loss) per share

$

(0.78)

 

 

$

(0.76)

 

Non-GAAP net profit (loss) per share(2)

$

(0.08)

 

 

$

(0.01)

 

 

 

"אנו שמחים על מומנטום הצמיחה הכוללת שלנו עד כה, ואנו מצפים להמשיך להפיק תועלת מהצמיחה הבסיסית החזקה במסחר האלקטרוני העולמי, הניזונה מהרחבת אפשרויות הרכישה הרב-ערוצית ומשיעורי חדירה של מסחר אלקטרוני גבוהים יותר", אמרה אגליקה דוטצ‘בה, מנהלת כספים ראשית בריסקיפייד. "ריסקיפייד מיישמת יכולות ייחודיות של לימוד מכונה ולימוד נתונים לשוק עצום וצומח. המחויבות שלנו ליצור את הפתרונות הטובים ביותר, שפותרים בעיות מורכבות, דורשת זמן ומשאבים. מכיוון שכך נמשיך לתעדף השקעות בצמיחת הטכנולוגיה שלנו, המוצרים שלנו וצוות התפעול הגלובלי שלנו, כאשר אנו מתמקדים בשירות מיטבי ללקוחותינו לאורך זמן".

תחזית פיננסית

עבור השנה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2021, ריסקיפייד מצפה:

_______________

(1) GMV הוא אינדיקטור ביצועים מרכזי. ראה "מדדי ביצועים מרכזיים ומדדי Non-GAAP" לפרטים נוספים.

(2) רווח נקי (הפסד) למניה לא מתואם והרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות המתואם הם מדדים לא מתואמים. ראה "מדדי ביצועים עיקריים ומדדי Non-GAAP" למידע נוסף לגבי מדדים לא מותאמים אלה ו-"התאמה של מדדי GAAP ל-Non-GAAP" להתאמה של כל אחד ממדדים לא מותאמים אלו אלה למדדי כללי החשבונאות המקובלים המתאימים ביותר.

(3) אין באפשרותנו לספק השלמות להנחיית הרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות המתואם לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2021 לרווח נקי (הפסד) מכיוון שסעיפים מסוימים שאינם נכללים ברווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות המתואם אך נכללים ברווח הנקי (הפסד) כיוון שאיננו יכולים לחזות אותם באופן סביר, או שהם אינם בשליטתנו. בפרט, איננו מסוגלים לחזות את התזמון או הגודל של הוצאות פיצויים מבוססות מניות ורווחים או הפסדים בעסקאות מטבע חוץ, לפי העניין, ללא מאמצים בלתי סבירים, ופריטים אלו עשויים להשפיע באופן משמעותי, בין אם בנפרד ובין אם במצטבר, על המדדים העתידיים לפי כללי החשבונות המקובלים.

פרטי שיחת ועידה ושידור אינטרנט

 

החברה תארח שיחת ועידה כדי לדון בתוצאותיה הכספיות היום, 16 בנובמבר 2021 בשעה 15:30 שעון ישראל. ניתן לגשת לשידור החי של השיחה מעמוד קשרי המשקיעים של Riskified ב- ir.riskified.com

 

כשעה לאחר השלמת השיחה החיה, גרסה מאוחסנת בארכיון של שידור האינטרנט תהיה זמינה בעמוד קשרי המשקיעים של ריסקיפיידir.riskified.com  לתקופה של 30 יום לפחות. כדי לגשת לשיחת הוועידה באופן טלפוני, מתקשרים בארצות הברית רשאים לחייג 1-877-311-0521 או 1-470-495-9499 למתקשרים מחוץ לארצות הברית ולהזין 8798659 מזהה ועידה. שידור חוזר טלפוני של שיחת הוועידה יהיה זמין עד 23 בנובמבר 2021, החל משעתיים לאחר סיום שיחת הוועידה. כדי לגשת להפעלה החוזרת, מתקשרים בארצות הברית רשאים לחייג 1-855-859-2056 או 1-404-537-3406 ולהזין את אותו מזהה שיחת ועידה המפורט לעיל עבור השיחה החיה.

 

מחווני ביצועי מפתח ומדדים על Non-GAAP

 

הודעה לעיתונות זו והטבלאות הנלוות מכילות אינדיקטורים מסוימים לביצועי מפתח ומדדים non-GAAP: GMV, EBITDA מתואם, הוצאות תפעול non-GAAP, רווח נקי non-GAAP  (הפסד) ורווח נקי non-GAAP  (הפסד) למניה. אין לפרש מדדים אלה שאינם GAAP כהסקה שהתוצאות העתידיות שלנו לא יושפעו מפריטים חריגים או אחרים. ל-EBITDA מתואם, הוצאות תפעול non-GAAP, רווח נקי non-GAAP  (הפסד) ורווח נקי non-GAAP  (הפסד) למניה יש מגבלות ככלים אנליטיים בכך שהם אינם משקפים עלויות מזומנים מסוימות שעשויות לחזור על עצמם בעתיד, לרבות, בין היתר, דרישות מזומן לעלויות להחלפת נכסים שהוצאו מפחת ותשלומים מופחתים או במזומן עבור מיסים. ההנהלה מפצה על מגבלות אלה על ידי ההסתמכות על תוצאות ה-GAAP שלנו בנוסף לשימוש במדדים אלה שאינם GAAP כאמצעי משלים לביצועים שלנו. המדדים שאינם GAAP המשמשים כאן אינם בהכרח דומים לכיתובים בעלי כותרת דומה של חברות אחרות בשל שיטות חישוב שונות. אין לראות במדדים הפיננסיים non-GAAP  בבידוד, כחלופה למידע שהוכן והוצג בהתאם ל-GAAP או עדיף עליהם. מדדים אלה משמשים לעתים קרובות על ידי אנליסטים, משקיעים וגורמים מעוניינים אחרים כדי להעריך חברות בתעשייה שלנו. על ידי מתן מדדים אלה על  non-GAAPיחד עם התאמה למדד ה-GAAP הדומה ביותר בארה"ב, אנו מאמינים שאנו משפרים את ההבנה של המשקיעים לגבי העסק שלנו ותוצאות הפעילות שלנו, כמו גם מסייעים למשקיעים להעריך עד כמה אנו מבצעים את היוזמות האסטרטגיות שלנו.

 

אנו מגדירים את GMV כערך הדולרי ברוטו של הזמנות שהתקבלו על ידי הסוחרים שלנו ונבדקו באמצעות פלטפורמת ניהול הסיכונים של המסחר האלקטרוני שלנו במהלך התקופה שצוינה, כולל הזמנות שלא אישרנו.

 

אנו מגדירים את ה- Adjusted EBITDA כרווח נקי (הפסד) המותאם להסרת השפעות ההפרשה למס הכנסה, הכנסות מריבית, נטו, הכנסה אחרת (הוצאה), נטו, פחת והפחתות והוצאות פיצוי מבוססות מניות.

 

אנו מגדירים הוצאות תפעוליות non-GAAP  כהוצאות תפעול GAAP המותאמות להסרת ההשפעות של פחת והפחתות והוצאות פיצוי מבוססות מניות.

 

אנו מגדירים רווח נקי non-GAAP  (הפסד) למניה כרווח נקי non-GAAP  (הפסד) חלקי מניות ממוצעות משוקללות non-GAAP, המוגדרות להלן.

 

אנו מגדירים רווח נקי non-GAAP  (הפסד), המשמש לחישוב רווח נקי non-GAAP (הפסד) למניה, כרווח נקי GAAP (הפסד) מותאם להסרת ההשפעות של פריטים ייחודיים או לא חוזרים כגון הפסדי החזר על התחייבויות המניות המועדפות להמרה שלנו וזכויות נתח מניות מועדפות הניתנות להמרה, כמו גם הוצאות שאינן במזומן כגון פחת והפחתות, והוצאות פיצוי מבוססות מניות.

 

אנו מגדירים מניות ממוצעות משוקללות non-GAAP, המשמשות לחישוב הרווח הנקי (הפסד) non-GAAP  למניה, כמניות ממוצעות משוקללות GAAP המשמשות לחישוב הרווח הנקי (הפסד) למניה, המותאמות לשקף את המניות הרגילות שהונפקו בקשר עם ההנפקה הנמצאות בשלבי ההנפקה, כאילו היו מצטיינות נכון לתחילת התקופה המוקדמת שהוצגה לצורך השוואה.

 

EBITDA מתואם, הוצאות תפעול non-GAAP, רווח נקי non-GAAP  (הפסד) ורווח נקי non-GAAP  (הפסד) למניה הם מדדי non-GAAP שההנהלה והדירקטוריון שלנו משתמשים בהם כמדד משלים לביצועים שלנו מכיוון שהם מסייעים לנו להשוות את הביצועים התפעוליים שלנו על בסיס עקבי, שכן הם מסירים את ההשפעה של פריטים שלדעתנו אינם משקפים ישירות את פעילות הליבה שלנו. אנו משתמשים גם ב- Adjusted EBITDA למטרות תכנון, כולל הכנת התקציב התפעולי השנתי הפנימי שלנו והתחזיות הפיננסיות שלנו, כדי להעריך את הביצועים והיעילות של היוזמות האסטרטגיות שלנו ולהעריך את היכולת שלנו להרחיב את העסק שלנו.

 

עיינו בטבלאות שלהלן לקבלת התאמה של מדדים פיננסיים אלה שאינם GAAP למדדי GAAP הדומים ביותר באופן ישיר.

 

הצהרות צופות פני עתיד

 

הצהרות מסוימות בהודעה לעיתונות זו עשויות להוות הצהרות ומידע "צופי פני עתיד", במשמעות סעיף 27א לחוק ניירות ערך של 1933, סעיף 21E  לחוק הבורסה לניירות ערך של 1934, והוראות הנמל הבטוח של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים בארה"ב בשנת 1995 המתייחסות לציפיות הנוכחיות שלנו ולהשקפות שלנו לגבי אירועים עתידיים. במקרים מסוימים, ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלה באמצעות מילים או ביטויים כגון "עשוי", "עשוי", "רצון", "יכול", "היה", "צריך", "מצפה", "תוכנית", "צפוי", "מתכוון", "לחפש", "מאמין", "מעריך", "לחזות", "פוטנציאל", "להמשיך", "להרהר", "אפשרי" או מילים דומות. הצהרות צופות פני עתיד אלה כפופות לסיכונים, אי ודאויות והנחות, שחלקן אינן בשליטתנו. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד אלה, לרבות הצהרות לגבי פוטנציאל הצמיחה העתידי שלנו, הנחות מודל פנימיות ותוכניות ואסטרטגיה עסקיות, משקפות את השקפותינו הנוכחיות ביחס לאירועים עתידיים ואינן ערובה לביצועים עתידיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהמידע הכלול בהצהרות צופות פני עתיד כתוצאה ממספר גורמים, כולל, ללא הגבלה, את הדברים הבאים: ההיסטוריה התפעולית המוגבלת שלנו ויכולתנו לנהל את הצמיחה שלנו; ההיסטוריה שלנו של הפסדים נטו וההוצאות התפעוליות הצפויות; היכולת שלנו ליישם בהצלחה את התוכנית העסקית שלנו לאור תנאים מקרו-כלכליים, כגון האטה כלכלית, שינויים בהתנהגות הצרכנים (כולל כתוצאה מהגבלות הקשורות לקוביד-19), בעיות שרשרת אספקה גלובליות וגורמים אחרים שעשויים להשפיע על נפחי המסחר האלקטרוני, שעשויים להשפיע על הביקוש לשירותים שלנו או להשפיע לרעה מהותית על מצבנו הפיננסי ותוצאות הפעילות של השותפים העסקיים שלנו ושל שותפינו העסקיים; היכולת שלנו להשיג רווחיות; היכולת שלנו לשמור ולשפר את המותג שלנו; היכולת שלנו לפתח שיפורים במוצרים שלנו; היכולת שלנו למשוך סוחרים חדשים, לשמור על סוחרים קיימים ולהגדיל את המכירות של המוצרים שלנו לארגונים גדולים; ריכוז סוחרים; התלות שלנו בהמשך השימוש בכרטיסי אשראי ובאמצעי תשלום אחרים החושפת את בעל העסק שלנו לסיכון של הונאת תשלומים; שינויים בחוקים ובתקנות הקשורים לשימוש בכרטיסי אשראי, כגון PSD2, שעשויים להשפיע על ה-GMV שלנו; היכולת שלנו להמשיך ולשפר את מודלי למידת המכונה שלנו או אם מודלי למידת המכונה שלנו מכילים שגיאות או שאינם יעילים בדרך אחרת; היכולת שלנו לזהות שגיאות, פגמים או שיבושים בפלטפורמה שלנו; היכולת שלנו להגן על הנתונים האישיים או של הצרכנים שלנו מפני פרצת אבטחה ולציית לחוקים ולתקנות הנוגעים לפרטיות נתונים של צרכנים והגנה על נתונים; היכולת שלנו להתרחב לשווקים מחוץ לארצות הברית; היכולת שלנו לחזות את ההכנסות העתידיות שלנו בהתחשב במחזורי המכירות הארוכים שלנו; עונתיות; היכולת שלנו לפעול בתעשייה תחרותית מאוד; היכולת שלנו להשיג שוליים תפעוליים רצויים; עמידתנו במגוון רחב של חוקים ותקנות בארה"ב ובעולם; ההסתמכות שלנו על שירותי האינטרנט של אמזון; התלות שלנו בהנהלה הבכירה שלנו וביכולת שלנו למשוך כישרונות חדשים; הניסיון המוגבל שלנו בקביעת התמחור האופטימלי למוצרים שלנו; ריכוז כוח ההצבעה שלנו כתוצאה ממבנה המעמד הכפול שלנו; וגורמי סיכון אחרים המפורטים בסעיף שכותרתו "גורמי סיכון" בתשקיף שלנו מיום והוגשו לרשות ניירות ערך ב-30 ביולי 2021, ולמסמכים אחרים שהוגשו ל- SEC או נמסרו. הצהרות אלה משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים וביצועים תפעוליים ומדברות רק נכון למועד הודעה לעיתונות זו. אתה לא צריך לשים הסתמכות מופרזת על כל הצהרות צופות פני עתיד. למרות שאנו מאמינים כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד הן סבירות, איננו יכולים להבטיח כי תוצאות עתידיות, רמות פעילות, ביצועים ואירועים ונסיבות המשתקפים בהצהרות צופות פני עתיד יושגו או יתרחשו. למעט כנדרש על פי החוק החל, איננו מתחייבים לעדכן או לתקן בפומבי הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או בכל דרך אחרת, לאחר התאריך שבו נאמרות ההצהרות או כדי לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים.

 

אודות Riskified Ltd

 

Riskified מאפשרת לעסקים לממש את הפוטנציאל המלא של מסחר אלקטרוני באמצעות הפיכתו לבטוח, נגיש ומבוצע בצורה חלקה. ריסקיפייד בנתה את הדור הבא של פלטפורמת ניהול הסיכונים במסחר אלקטרוני, המאפשרת לסוחרים מקוונים לייצר יחסים של אמון עם לקוחותיהם. באמצעות מינוף למידת מכונה המסתמכת על הרשת הגלובלית של הסוחרים, הפלטפורמה של ריסקיפייד  מזהה את האדם מאחורי כל פעולה מקוונת, ומסייעת לסוחרים – הלקוחות של ריסקיפייד – לנטרל את האיום וחוסר הוודאות מעסקיהם. ריסקיפייד מניעה מכירות רבות יותר ומקטינה את היקף ההונאות והוצאות תפעול אחרות עבור הסוחרים, ושואפת לספק חוויות לקוח טובות יותר בהשוואה לביצועים שרשמו הסוחרים טרם תחילת השימוש בריסקיפייד. קבלו מידע נוסף ב- riskified.com.

 

ליצירת קשר:

 

Investor Relations: 

Chris Mammone

 The Blueshirt Group for Riskified

 ir@riskified.com

Corporate Communications:

 Rowena Kelley

press@riskified.com

 

מקור: Riskified Ltd

 

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

 

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

 

 

 

 

 

 

 

RISKIFIED LTD.

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(in thousands, except share and per share data)

 

 


 

As of

September 30, 2021

 

As of

December 31, 2020

 

 

 

(unaudited)

 

 

Assets

 

 

 

Current assets:

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

444,489 

 

 

$

103,609 

 

Restricted cash

4,586 

 

 

3,048 

 

Short-term deposits

85,024 

 

 

14,009 

 

Accounts receivable, net

23,459 

 

 

37,194 

 

Prepaid expenses and other current assets

15,102 

 

 

5,639 

 

Total current assets

572,660 

 

 

163,499 

 

Property and equipment, net

10,930 

 

 

4,640 

 

Deferred contract acquisition costs

8,585 

 

 

6,983 

 

Other assets, noncurrent

6,355 

 

 

5,439 

 

Total assets

$

598,530 

 

 

$

180,561 

 

Liabilities, Convertible Preferred Shares, and Shareholders’ Equity (Deficit)

 

 

 

Current liabilities:

 

 

 

Accounts payable

$

5,468 

 

 

$

1,507 

 

Accrued compensation and benefits

17,990 

 

 

15,548 

 

Guarantee obligations

8,454 

 

 

12,445 

 

Provision for chargebacks, net

8,195 

 

 

10,582 

 

Accrued expenses and other current liabilities

14,995 

 

 

11,839 

 

Total current liabilities

55,102 

 

 

51,921 

 

Other liabilities, noncurrent

7,584 

 

 

12,385 

 

Total liabilities

62,686 

 

 

64,306 

 

Convertible preferred shares, no par value and NIS 0.0008 par value per share as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020, respectively; zero and 33,295,097 shares authorized as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020, respectively; zero and 29,878,116 shares issued and outstanding as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020, respectively; aggregate liquidation preference of zero and $165,558 as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020, respectively

— 

 

 

159,564 

 

Shareholders’ equity (deficit):

 

 

 

Class A ordinary shares, no par value and NIS 0.0008 par value per share as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020, respectively; 900,000,000 and 91,704,900 shares authorized as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020; 74,281,213 and 14,310,552 shares issued and outstanding as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020, respectively

— 

 

 

 

Class B ordinary shares, no par value; 232,500,000 and zero shares authorized as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020, respectively; 89,118,938 and zero shares issued and outstanding as of September 30, 2021 (unaudited) and December 31, 2020, respectively

— 

 

 

— 

 

Additional paid-in capital

754,517 

 

 

24,366 

 

Accumulated deficit

(218,673)

 

 

(67,679)

 

Total shareholders’ equity (deficit)

535,844 

 

 

(43,309)

 

Total liabilities, convertible preferred shares, and shareholders’ equity (deficit)

$

598,530 

 

 

$

180,561 

 

 


 

 

Three Months Ended September 30,

 

Nine Months Ended September 30,

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

(unaudited)