ננוקס מודיעה על תוצאות כספיות לרבעון השלישי 2021 ומספקת עדכון עסקי

 

ננוקס מודיעה על תוצאות כספיות לרבעון השלישי 2021 ומספקת עדכון עסקי

 

מדווחת על התקדמות לקראת פיתוח שרשרת אספקה ​​גלובלית

סיימה את הרבעון השלישי עם מזומנים וניירות ערך סחירים של 180.3 מיליון דולר

 

ההנהלה תארח שיחת ועידה ושידור אינטרנט היום, 17 בנובמבר, בשעה 15:30

 

נווה אילן, 17 בנובמבר 2021, (BUSINESS WIRE):

 

NANO-X IMAGING LTD ("Nanox" או "החברה", נאסד"ק: NNOX), חברת טכנולוגיית הדמיה רפואית חדשנית, הודיעה היום על תוצאות הרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2021 וסיפקה עדכון עסקי.

 

כפי שדווח בעבר, ננוקס (Nanox) השלימה את המיזוג עם NANO-X AI LTD (לשעבר Zebra Medical Vision LTD, "Nanox AI"), חברת אנליטיקה להדמיות רפואיות המבוססות על לימוד מעמיק, בעסקת מניות שלמה בשווי של כ-110 מיליון דולר בסגירה, עם עד 84 מיליון דולר בתמורה מותנית שישולמו במניות נוספות אם Nanox AI תתקשר באחד משני הסכמים מסחריים ייעודיים ותשיג ציוני דרך מסוימים. בנוסף, השלימה החברה את רכישת USARAD Holdings, Inc, ספקית מובילה של שירותי טלרדיולוגיה, ואת הנכסים של MDWEB, LLC, שוק מבוזר המחבר בין מתקני הדמיה עם רדיולוגים, תמורת כ-7.3 מיליון דולר במזומן ו-12.9 מיליון דולר במניות, עם עד 2.0 מיליון דולר במזומן ועד 8.0 מיליון דולר במניות בתמורה נדחית עבור השלמת ציוני דרך שונים.

"הרבעון השלישי היה מכריע עבור Nanox.ARC, שכן התקדמנו באופן משמעותי לקראת מסחור של מערכת הננוקס במספר חזיתות. בין ההישגים האחרונים שלנו, המשכנו לאבטח את שרשרת האספקה ​​שלנו, הגדלנו את צבר ההזמנות שלנו על ידי חתימה על הסכמי MSaaS נוספים, ובעיקר, השלמנו שלוש עסקאות מיזוגים ורכישות אסטרטגיות שהוכרזו בעבר", אמר רן פוליאקין, יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של ננוקס. "אנו מצפים להמשיך את ההתקדמות שלנו לעבר המטרה שלנו להביא את הטכנולוגיה פורצת הדרך לשוק בשנת 2022".

עיקרי הרבעון השלישי וההתפתחויות האחרונות:

 

התוצאות הכספיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021

עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, החברה דיווחה על הפסד נקי של 13.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 11.1 מיליון דולר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2020, בעיקר בשל גידול במחקר ובפיתוח שלנו. והוצאות הנהלה וכלליות, אשר הופחתו בגין קיצוץ בהוצאות השיווק שלנו.

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-3.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. העלייה נבעה מעלויות מחקר ופיתוח הקשורות ל-Nanox.ARC והענן רב המקורות, לרבות גידול במספר העובדים במחר והפיתוח, עלויות הקשורות לתהליך האישור הרגולטורי המתמשך ותגמול מבוסס מניות.

הוצאות השיווק ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-1.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הירידה נבעה בעיקר מירידה של 1.7 מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות שקוזז חלקית על ידי עלייה של 0.5 מיליון דולר בשיווק והוצאות מיתוג.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-8.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הגידול של 1.9 מיליון דולר נבע בעיקר מעלייה בעלות העבודה שלנו בסך של כ-0.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול עלייה במספר העובדים שלנו הקשורים להרחבת קבוצת הניהול של החברה והתשתית הארגונית הכוללת, עלייה בהוצאות ביטוח D&O שלנו בסך של כ-0.5 מיליון דולר, עלייה בשכר הייצוג המשפטי שלנו בסך של כ-0.6 מיליון דולר עקב החקירה של SEC והתביעה ייצוגית כמתואר בטופס 6-K שלנו שהוגש ב-17 בנובמבר 2021 והוצאות עסקה בקשר לרכישות של Nanox AI, USARAD Holdings, Inc והנכסים של MDWEB, LLC בסכום של כ-0.5 מיליון דולר.

המזומנים נטו ששימשו לפעילות התפעולית בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 עמדו על 7.0 מיליון דולר. החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2021 עם מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים של 180.3 מיליון דולר.

 

ההפסד הנקי non-GAAP  בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 עמד על ב-8.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 5.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020 בעיקר בשל גידול בהוצאות המחקר והפיתוח שלנו, בהוצאות הכלליות והמנהליות ובהוצאות השיווק שלנו. הוצאות המחקר והפיתוח non-GAAP  בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 היו ב-3.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הוצאות השיווק non-GAAP  בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 היו 1.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הוצאות מינהליות על Non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 הסתכמו ב-4.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020.

 

התאמה בין GAAP לבין אמצעים פיננסיים non-GAAP  לתקופות של שלושה חודשים ותשעה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 ו-2020 מסופקת בתוצאות הכספיות שהן חלק מהודעה לעיתונות זו. ההפרש בין המדד הפיננסי GAAP לצעדים הפיננסיים Non-GAAP לעיל מיוחס בעיקר לפיצוי מבוסס מניות, הוצאות הנפקה משניות והוצאות משפטיות בקשר עם ליטיגציה ייצוגית וחקירת ה- SEC.

 

נכון ל-30 בספטמבר 2021, לחברה היו כ-47.9 מיליון מניות.

 

פרטי שיחת ועידה ושידור אינטרנט

 

יום רביעי, 17 בנובמבר, 2021 בשעה 08:30 ET / 15:30 שעון ישראל

משקיעים מארה"ב/קנדה חיוג חינם: (877) 550-3765

משקיעים מארה"ב/קנדה חיוג בינלאומי: (409) 937-8962

מזהה ועידה: 7872065
קישור לשידור אינטרנט:   Nanox Q3 2021 Earnings Call

 

אודות Nanox

 

Nanox, שנוסדה על ידי היזם הסדרתי רן פוליאקין, היא חברה ישראלית המפתחת מקור רנטגן דיגיטלי ברמה מסחרית המיועד לשימוש ביישומי הדמיה רפואית בעולם האמיתי. Nanox מאמינה כי הטכנולוגיה החדשה שלה יכולה להפחית באופן משמעותי את העלויות של מערכות הדמיה רפואיות ומתכננת לחפש שיתופי פעולה עם ארגוני בריאות וחברות מובילות בעולם כדי לספק שירות הדמיה לגילוי מוקדם ובמחיר סביר לכולם. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.nanox.vision.

 

הצהרות צופות פני עתיד

 

הודעה לעיתונות זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד הכפופים לסיכונים ולאי-ודאויות. כל ההצהרות שאינן עובדות היסטוריות הכלולות בהודעה לעיתונות זו הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, כל הצהרות הנוגעות לייזום, תזמון, התקדמות ותוצאות של פעילות המחקר והפיתוח, הייצור והמסחור של החברה ביחס לטכנולוגיית מקור הרנטגן שלה וה- Nanox.Arc, היכולת לממש את היתרונות הצפויים של הרכישות והסיכויים העסקיים הצפויים של החברה והחברות הנרכשות. במקרים מסוימים, באפשרותך לזהות הצהרות צופות פני עתיד לפי מינוח כגון "יכול", "עשוי", "להאמין", "עשוי", "להעריך", "להמשיך", "לצפות", "מתכוון", "צריך", "תוכנית", "צריך", "יכול", "לצפות", "לחזות", "פוטנציאל" או השלילי של מונחים אלה או ביטויים דומים אחרים. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על מידע שיש לחברה כאשר הצהרות אלה נאמרות או על אמונתה בתום הלב של ההנהלה נכון לאותה תקופה ביחס לאירועים עתידיים, והן כפופות לסיכונים ולאי-ודאויות העלולים לגרום לביצועים או לתוצאות בפועל להיות שונים מהותית מאלה המובעים בהצהרות צופות פני עתיד או מוצעות. גורמים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה הצפויות כיום כוללים: סיכונים הקשורים ל-(1) חוסר היכולת לשלב בהצלחה את החברות הנרכשות, (2) חוסר היכולת לממש את היתרונות הצפויים של הרכישות, שעשויות להיות מושפעות, בין היתר, מתחרות, זיהוי מותגים, היכולת של החברות הנרכשות לצמוח ולנהל צמיחה ברווחיות ולשמור על עובדי המפתח שלהן, (3) עלויות הקשורות לרכישות ו/או התחייבויות לא ידועות או בלתי ניתנות להערכה, (4) שינויים בחוקים או בתקנות החלים המשפיעים על פעילות החברות הנרכשות, (5) אי עמידה ביעדי פיתוח הטכנולוגיה הצפויים, (6) כישלון החברות הנרכשות להרחיב ביעילות פתרונות הדמיה רפואית מקצה לקצה ברחבי העולם, (7) שינויים גלובליים, פוליטיים, כוחות כלכליים, עסקיים, תחרותיים, שוק ורגולטורי, ו-(8) (i) היכולת של Nanox להשלים את הפיתוח של Nanox.Arc; (ii) היכולת של Nanox להדגים בהצלחה את היתכנות הטכנולוגיה שלה ליישומים מסחריים; (iii) הציפיות של Nanox לגבי הצורך, תזמון ההגשה, וקבלה ותחזוקה של, אישורים או אישורים רגולטוריים לגבי טכנולוגיית מקור הרנטגן שלה ו Nanox.Arc מגופים רגולטוריים ברחבי העולם ועמידתה המתמשכת בתקני האיכות והדרישות הרגולטוריות החלים; (iv) היכולת של Nanox להיכנס ולשמור על הסדרים סבירים מבחינה מסחרית עם יצרנים וספקים של צד שלישי לייצור Nanox.Arc; (v) קבלת השוק של Nanox.Arc והמודל העסקי המוצע של תשלום לפי סריקה; (vi) הציפיות של Nanox לגבי שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים והיתרונות הפוטנציאליים שלהם; ו(vii) היכולת של Nanox לנהל עסקים ברחבי העולם, בין היתר.

 

לדיון בסיכונים ובאי-ודאויות אחרים, ובגורמים חשובים אחרים, שכל אחד מהם עלול לגרום לתוצאות בפועל של Nanox להיות שונות מאלה הכלולות בהצהרות צופות פני עתיד, עיין בסעיף שכותרתו "גורמי סיכון" בדוח השנתי של Nanox בטופס 20-F  לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, ובהגשות הבאות לרשות ניירות הערך והבורסה של ארה"ב. הקורא לא צריך להסתמך על הצהרות צופות פני עתיד הכלולות בהודעה לעיתונות זו

 

למעט כנדרש על פי חוק, Nanox אינה מתחייבת לעדכן בפומבי הצהרות צופות פני עתיד לאחר מועד דוח זה כדי להתאים הצהרות אלה לתוצאות בפועל או לשינויים בציפיות החברה.

 

non-GAAP צעדים פיננסיים

 

הודעה לעיתונות זו כוללת מידע על צעדים פיננסיים מסוימים שאינם מוכנים בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים בארה"ב ("GAAP"), כולל הפסד נקי  non-GAAPהמיוחס למניות רגילות, הוצאות מחקר ופיתוח (non-GAAP), הוצאות שיווק non-GAAP  והוצאות כלליות ומנהליות non-GAAP. אמצעים אלה על בסיס non-GAAP  אינם מבוססים על מתודולוגיה מתוקננת כלשהי שנקבעה על ידי GAAP ואינם דומים בהכרח לאמצעים דומים שהוצגו על ידי חברות אחרות.

 

הפסד נקי non-GAAP  המיוחס למניות רגילות, הוצאות מחקר ופיתוח non-GAAP, הוצאות שיווק non-GAAP  והוצאות כלליות ומנהליות non-GAAP  כל אחד מתאים להוצאות פיצוי מבוססות מניות.

 

הנהלת החברה ודירקטוריון החברה נוקטים באמצעים פיננסיים אלה על בסיס non-GAAP להערכת ביצועי החברה. החברה מספקת למשקיעים מדדים אלה על-על-GAAP של ביצועי החברה, משום שההנהלה סבורה כי צעדים פיננסיים אלה על non-GAAP, כאשר הם נצפים בתוצאות החברה תחת GAAP וההתאמות הנלוות, מועילים בזיהוי מגמות ביסוד הפעילות השוטפת. עם זאת, הפסד נקי non-GAAP  המיוחס למניות רגילות, הוצאות מחקר ופיתוח Non-GAAP, הוצאות שיווק non-GAAP  והוצאות כלליות ומנהליות non-GAAP  אינם מדדים לביצועים הפיננסיים תחת GAAP, ובהתאם לכך, אין לראות בהן חלופות למדדי GAAP כאינדיקטורים לביצועים התפעוליים. כמו כן, אין לראות בהפסד נקי non-GAAP  המיוחס למניות רגילות, הוצאות מחקר ופיתוח non-GAAP, הוצאות שיווק non-GAAP  והוצאות כלליות ומנהליות Non-GAAP.

 

התאמה של GAAP מסוים לאמצעים פיננסיים non-GAAP  סופק בטבלאות הכלולות בהודעה לעיתונות זו.

 

 

NANO-X IMAGING LTD.
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

   

 

 

 

 

 

September 30,
2021

 

December 31,
2020

 

 

U.S. Dollars in thousands

Assets

 

 

 

 

CURRENT ASSETS:

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

77,557

 

 

213,468

 

Marketable Securities - short term

 

32,972

 

 

-

 

Prepaid expenses and other current assets

 

1,154

 

 

6,325

 

TOTAL CURRENT ASSETS

 

111,683

 

 

219,793

 

 

 

 

 

 

NON-CURRENT ASSETS:

 

 

 

 

Restricted cash

 

-

 

 

316

 

Property and equipment, net

 

30,762

 

 

14,020

 

Operating lease right-of-use asset

 

1,155

 

 

1,359

 

Marketable Securities - long term

 

69,768

 

 

-

 

Other non-current assets

 

4,709

 

 

661

 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

 

106,394

 

 

16,356

 

TOTAL ASSETS

 

218,077

 

 

236,149

 

 

 

 

 

 

Liabilities and Shareholders’ Equity

 

 

 

 

CURRENT LIABILITIES:

 

 

 

 

Accounts payable

 

1,302

 

 

435

 

Accrued expenses and other liabilities

 

4,294

 

 

3,526

 

Current maturities of operating leases

 

623

 

 

519

 

TOTAL CURRENT LIABILITIES

 

6,219

 

 

4,480

 

 

 

 

 

 

NON-CURRENT LIABILITIES:

 

 

 

 

Non-current operating leases

 

599

 

 

923

 

Long term loan from Bank

 

2,954

 

 

-

 

Other long term liabilities

 

155

 

 

-

 

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

 

3,708

 

 

923

 

TOTAL LIABILITIES

 

9,927

 

 

5,403

 

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAREHOLDERS’ EQUITY:

 

 

 

 

Ordinary Shares, par value NIS 0.01 per share, 100,000,000 authorized at September 30, 2021 and December 31 2020, 47,877,719 and 46,100,173 issued and outstanding at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively

 

136

 

 

131

 

Additional paid-in capital

 

332,383

 

 

315,031

 

Accumulated other comprehensive deficit

 

(190

)

 

-

 

Accumulated deficit

 

(124,179

)

 

(84,416

)

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

 

208,150

 

 

230,746

 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

 

218,077

 

 

236,149

 

NANO-X IMAGING LTD.
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

       

 

 

 

Nine Months Ended
September 30,

 

Three Months Ended
September 30,

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

 

(U.S. dollars in thousands, except for per share data)

OPERATING EXPENSES:

 

 

 

 

 

 

 

 

Research and development

 

10,760

 

 

6,258

 

 

3,708

 

 

2,106

 

Marketing

 

5,093

 

 

4,409

 

 

1,529

 

 

2,664

 

General and administrative

 

23,790

 

 

14,195

 

 

8,238

 

 

6,292

 

OPERATING LOSS

 

(39,643

)

 

(24,862

)

 

(13,475

)

 

(11,062

)

FINANCIAL EXPENSES (INCOME), NET

 

120

 

 

(20

)

 

(6

)

 

(6

)

NET LOSS

 

(39,763

)

 

(24,842

)

 

(13,469

)

 

(11,056

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIC AND DILUTED LOSS PER SHARE

 

(0.84

)

 

(0.77

)

 

(0.28

)

 

(0.29

)

WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF ORDINARY SHARES (in thousands)

 

47,486

 

 

32,209

 

 

47,851

 

 

38,020

 

Comprehensive Loss: