זוגיות – מאת ניר גוטליב, נומרולוג מחבר הספר הנומרולגיה הקבלית וכח האותיות

" על כן יעזב- איש את אביו ואת – אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"

(בראשית פרק ב, פסוק כד)

נדמה כי אחת התהיות הבוערות והחשובות בחייו של כל אדם נוגעת לשאלת הזוגיות בחייו. כולנו שואפים לזוגיות ההרמונית המושלמת כזו הנצפית בסרטים, כולנו חולמים על זוגיות אוטופית שבה הכל מושלם, הכל וורוד, הכל יפה. ואין זה משנה באם אנחנו נעדרי זוגיות או בתוך זוגיות או שמא  לאחר פרידה  ולקראת זוגיות עתידית וחדשה.

מהו המניע החזק אשר גורם לנו בני האדם מכל המינים ובכל הגילאים (הבוגרים) ובכל קשת המצבים לשאוף ולרצות את הזוגיות האידיאלית והמושלמת והאם בכלל זוגיות כזו הינה ברת השגה.  

הנומרולוגיה הקבלית רואה את הזוגיות כדבר מקודש וערכי וככזה היא מתיחסת לנושא בכובד ראש וביראה.

הנומרולוגיה הקבלית יוצרת חיץ בין אנשים לפני התהוות זוגיות בחייהם ואשר עליהם לבחור בבן זוג כזה או אחר לבין אנשים הנימצאים כבר בזוגיות וצריכים לממש אותה בצורה מושלמת ונכונה.

 "ארבעים יום קודם יצירת הולד  יוצאת בת קול ואומרת: בת פלוני לפלוני..." (סוטה ב.)

על פי הכתוב הרי וזיווג האדם ניקבע מראש ואין בידו לשנותו ואם כך הם פני הדברים  למה לנו להתאמץ? למה לנו להשקיע בזוגיות ? מה התוחלת בהשקעה כזו נוכח קביעת הזוגיות עוד בטרם בואנו לעולם?

 והנה בזוהר הקדוש מופיע הכתוב הבא: "אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו".

דברים אלו עומדים לכאורה בסתירה מוחלטת לכתוב בסוטה כי ארבעים יום קודם יצירת הוולד... וכו'. פה בעצם מוסברת החלוקה של הזוגיות על פי תורת הסוד בין זיווג שלא התקיים לזיווג שכבר קיים.

מלכתחילה הרי וזיווגו של האדם ניקבע לו עוד לפני בואו לעולם. הכוונה היא שלכל נשמה צד נקבי וצד זיכרי ובבואם לעולם אמורים חלקי הנשמה להתחבר להפוך לאדם אחד כמו שכתוב בבראשית ה,ב.

זכר ונקבה בראם ויברך אתם. ויקרא את שמם אדם רק כאשר הזכר והנקבה מתחברים והחיבור נכון נקראים הם "אדם".

ואולם, ישנם מקרים בהם צד אחד של הנשמה לא מגיע לדרגת רוחניות הצד הנשמתי השני. יש וחלקי הנשמה לא ממשמים את יעודם באופן זהה ביקום הגשמי שהרי למרות "שהכל צפוי" מנגד "הרשות נתונה" והבחירה היא בחירה חופשית. במצב כזה מזווגים לו לאדם על פי מעשיו, הצד שהתרומם ועלה מקבל חלק נשמה זהה לו ושווה לו במעשיו והצד שלא התרומם ולא התפתח מקבל את חלק הנשמה שזהה לו וזאת הכוונה "אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו".

על פי תורת הנומרולוגיה הקבלית, על קצה המזלג שכן מדובר בתורה וברזים מורכבים ומסועפים, בזיווג קיים בודקים את הזיווג על פי המעשים הקיימים ומשם אנחנו נותנים את הכלים להתמודד ולפתור בעיות או משברים ומלמדים איך להעצים ולגרום לזוגיות לפרוח ולתעצם. בזיווג חדש נבדקת ההתאמה של שורש נשמת האדם והאם הזיווג הוא שורש הנשמה או שהוא זיווג על פי התנהגותו ומעשיו של האדם.

כיצד ואיך ניבדקים הדברים ?

על פי תורת הנומרולגיה הקבלית האדם בוחר את בחירותיו על פי ארבע קריטריונים עיקריים המשפיעים על החלטות בחייו ואלו הם:

הראשון הוא תאריך הלידה של האדם – תאריך הלידה הוא תכונות האדם המולדות והוא אינו ניתן לשינוי. התכונות הנמצאות בתאריך לידתו של האדם הם מיום לידתו ועד יום מותו. כמובן שיש גם תכונות נרכשות אותם האדם ירכוש בחייו כמו אינטליגנציה חברתית, בטחון עצמי וכו' ואולם התכונות המולדות הן לכל חייו.

השני המשפיע על בחירות האדם הוא השם של האדם, השם הוא ארגז כלים למימוש היכולת הטמונה בתאריך לידתו של האדם ויש להקפיד הקפדה יתרה על התאמה הרמונית בין שם ניבחר לתאריך לידה.

השלישי המשפיע על החלטות בחיינו הם הורינו, החינוך והדרך אשר הם הטוו עבורינו ואשר בשלם אנו בוחרים או לא בוחרים בדבר זה או אחר.

ולבסוף הרביעי – הסביבה.  גם הסביבה בחיינו היא גורם המשפיע על אופן בחירות אשר אנו בוחרים  במצבים מסוימים.

על כן ההתאמה הראשונית בין בני זוג חדשים, התכונות המולדות של הגבר מול התכונות המולדות של האישה. כך לדוגמא אם ניבחן זוג שהערך המספרי הנומרולוגי של יום הלידה וחודש הלידה הוא 1,4 (ילידת הראשון לאפריל ) אצל האישה והמשמעות של ערך נומרולוגי זה מקדד לאופי בעל דפוס התנהגות קר, ביקורתי, עקשן, דעתן,ושיפוטי.

ומנגד הערך המספרי הנומרולוגי של יום הלידה וחודש הלידה הוא 2,6 (יליד השני ליוני) אצל הגבר מקדד לאופי חם, רגיש, זקוק למגע, משפחתי.

במקרה כגון זה נראה על פניו חוסר התאמה בתכונות האופי המולדות של בני הזוג דבר אשר עלול להקשות עד מאוד על מערכת יחסים אופטימלית, חוסר התאמה יוביל קרוב לוודאי לריחוק ולניתוק בין בני הזוג

כל צד לא יבין את הצד השני, כל צד יחשוב  כי הוא הצודק וכך צריך לחיות, ממש שיח חרשים ומלכתחילה הדבר גלוי על פי תכונות הלידה של שניהם.

הדבר הבא אותו בודקים  בהתאמה הזוגית הוא הזמנים והעיתויים בחיי בני הזוג, ובמה דברים אמורים?

אם נניח כי בגורלה של הבחורה כתוב שהיא צריכה ללדת בזמן מסוים או לעבור דירה בזמן אחר, להחליף מקצוע או כל דבר אחר, ואצל בן זוגה הדברים כתובים בזמנים אחרים, הרי ויכול להווצר מצב בו הבחורה תרצה להיכנס להריון והבחור שאצלו כתוב הריון רק בעוד שנתיים לא יבין מה היא רוצה ולא ישתף פעולה דבר שיכול לגרום לבעיה בקשר. אם אצל הבחורה יש דרישה נשמתית לילד והגבר מעכב אותה הדבר יכול לגרום לבעיות של זוגיות ולגורל דרכים יצירתיות לתקן עיוותים של חוסר התאמה כאלה.

אלו הם שני הדברים העיקריים אשר ניבדקים בזוגיות חדשה.  לעומת זאת, בזוגיות קיימת עת הזוג כבר ביחד אנחנו בודקים גם כן את שני הדברים הנ"ל אך  מסבירים לכל אחד מבני הזוג את תכונותיו של האחר ואיך להתמודד עם תכונות אלו. וחשוב לזכור ולהבין שאין ביכולתינו לשנות את האחר אלא אך ורק את עצמנו, וכאשר כל אחד מבני הזוג מבין את תכונותיו של האחר קל לנו יותר לקבל ולעבוד עם תכונות אלו.

בעניין העיתויים גם פה ניבדוק את ההתאמה של הזמנים ונכוון את בני הזוג לעבודה נכונה לפי העיתויים הכתובים בגורל האישה דווקא.

חשוב להבין כי בחתונה היהודית יש התחייבות של הגבר על כתב הכתובה לתת לאשתו מזון, בגדים, קורת גג, מיניות, וילדים וברגע שהוא חתם והתחייב יש לחתימתו משמעות קארמתית אותה אין הוא יכול לבטל סתם כך ולכן בחוסר התאמה של זמנים נכוון את הכל לזמנים הכתובים בגורל האישה.

ככלל, תורת הזוגיות על פי הנומרולוגיה הקבלית היא כמעיים המתגבר ובכתבות הבאות ארחיב על כך ואתן  נקודות נוספות חשובות לטובת בדיקת הזוגיות והעצמת הקשר עד למקום שבו נרגיש את עצמנו בחלום וורוד ממש בו נככב אנחנו עצמינו נהיה בסרט של חיינו אנו.

ניר גוטליב – נומרולוג

מחבר הספר הנומרולוגיה הקבלית וכח האותיות (הרחבה על הספר במדור ספרים)

052-5806566

www.nir-gotlib.co.il

nir.gotlib@gmail.com