טקדה משלימה את המכירה של נכסי תרופות ללא מרשם ונכסים לא ליבתיים לאסינו

 

טקדה משלימה את המכירה של נכסי תרופות ללא מרשם ונכסים לא ליבתיים לאסינו

אוסקה, יפן, 2 במרץ 2020, (BUSINESS WIRE):

 Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("טקדה") הודיעה היום על השלמת המכירה שנמסר עליה בעבר של תיק של נכסי תרופות ללא מרשם ועם מרשם נבחרות במספר מדינות במזרח הקרוב, המזרח התיכון ואפריקה ביחידה העסקית שוקי צמיחה ומתעוררים (GEM) לאסינו תמורת שווי כולל של יותר מ-200 מיליון דולר. על הסכם המכירה נמסר לראשונה באוקטובר 2019.

העסקה כוללת בערך 30 מוצרי תרופות מרשם וללא מרשם נבחרים. המוצרים האלה ימשיכו להיות זמינים על ידי טקדה בחלקים אחרים של העולם. קרוב ל-270 עובדים, בעיקר אנשי מכירות ושיווק שתומכים בתיק, עוברים אף הם לאסינו. הצדדים התקשרו בהסכמי ייצור והספקה רב שנתיים שלפיהם טקדה תמשיך לייצר את המוצרים בשם אסינו.

טקדה הודיעה עד כה על כמה עסקאות כחלק ממאמציה להפחית מינוף ולהתמקד בחמשת התחומים העסקיים החשובים שלה. בנוסף לעסקה עם אסינו, טקדה השלימה את המכירה של Xiidra® לנוברטיס תמורת עד 5.3 מיליארד דולר ביולי, הודיעה על המכירה של TachoSil® לאתיקון תמורת 400 מיליון דולר במאי והודיעה על המכירה של נכסים לא ליבתיים באזור רוסיה וחבר המדינות בנובמבר.

טקדה מתכוונת להשתמש בהכנסות ממכירות הנכסים האלה כדי להפחית את החוב שלה ולהמשיך להפחית מינוף כשמטרתה יחס חוב נטו ל-EBITDA מתואם של פי 2 עד מרץ 2022 - מרץ 2024. טקדה עדיין מחויבת להפחתת מינוף מהירה באמצעות תזרים מזומנים חזק והכנסות ממכירת נכסים, ובתוך כך גם פישוט התיק.

אודות Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) היא מובילת ביופארמה גלובלית, מבוססת ערך ומונעת על ידי מו"פ עם מטה ביפן, שמחויבת להביא בריאות טובה יותר ועתיד מזהיר יותר לחולים על ידי תרגום מדע לתרופות מאוד חדשניות. טקדה ממקדת את פעילות המו"פ שלה בארבעה תחומי תרופות: גסטרואנתרולוגיה, מחלות נדירות, אונקולוגיה ומדעי המוח. אנחנו גם מבצעים השקעות מו"פ ממוקדות בתרופות וחיסונים שמקורם בפלזמה. אנחנו מתמקדים בפיתוח תרופות מאוד חדשניות שתורמות לעשיית שינוי בחיים של אנשים על ידי קידום החזית של אפשרויות טיפול חדשות וניצול מנוע ויכולות המו"פ המשופרים שלנו כדי ליצור צנרת פיתוח איתנה ומגוונת מבחינת אמצעים. העובדים שלנו מחויבים לשיפור איכות החיים של החולים ולעבודה עם השותפים שלנו בטיפול רפואי בכ-80 מדינות.

למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר https://www.takeda.com.

הודעה חשובה

למטרות הודעה זאת, "הודעה לעיתונות" משמעו מסמך זה, כל מצגת בעל פה, כל סשן של שאלות ותשובות וכל חומר כתוב או בעל פה שנידון או מופץ על ידי Takeda Pharmaceutical Company Limited ("טקדה") בנוגע להודעה זאת. הודעה לעיתונות זאת (כולל כל תדרוך בע"פ וכל שאלות ותשובות בנוגע אליה) אינה מיועדת, ואינה מהווה, מציגה או יוצרת חלק של כל הצעה, הזמנה או שידול של כל הצעה לרכוש, להשיג באופן אחר, לחתום, להחליף, למכור או להקנות באופן אחר, כל ניירות ערך או שידול של כל הצבעה או אישור בכל תחום שיפוט. שום מניות או ניירות ערך אחרים לא מוצעים לציבור באמצעות הודעה לעיתונות זאת. שום הצעה של ניירות ערך לא תיעשה בארצות הברית אלא בהתאם לרישום לפי חוק ניירות הערך של ארה"ב מ-1933, כפי שתוקן, או פטור ממנו.  הודעה לעיתונות זאת ניתנת (יחד עם כל מידע נוסף שעשוי להימסר למקבל) בתנאי שהיא לשימוש המקבל למטרות מידע בלבד (ולא לשם הערכה של כל השקעה, רכישה, הקניה או כל עסקה אחרת). כל אי ציות להגבלות אלה עשוי להוות הפרה של חוקי ניירות הערך החלים.

החברות שבהן יש לטקדה ישירות או בעקיפין השקעות הן ישויות נפרדות. בהודעה לעיתונות זאת, "טקדה" משמש לפעמים לשם נוחות כשמתייחסים לטקדה וחברות הבת שלה באופן כללי. בדומה, המילים "אנחנו", "לנו" ו"שלנו" משמשות אף הן להתייחסות לחברות בת באופן כללי או למי שעובד בהן. משתמשים בביטויים האלה כשאין מטרה מועילה בזיהוי החברה או החברות באופן ספציפי.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת וכל חומר שמופץ בקשר להודעה לעיתונות זאת עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד או דעות בנוגע לעסקים העתידיים של טקדה, המצב העתידי ותוצאות פעילות, כולל הערכות, תחזיות, יעדים ותוכניות של טקדה. מידע צופה פני עתיד לעיתים קרובות כולל אך לא רק מילים כגון מתכננת, קובעת כמטרה, מאמינה, מקווה, ממשיכה, מצפה, מכוונת, מתכוונת, מבטיחה, עשויה, צריכה, יכולה, חוזה, מעריכה, או ביטויים דומים או השלילה שלהם. מידע צופה פני עתיד במסמך זה מבוסס על ההערכות וההנחות של טקדה שנכונות רק לתאריך שלו. מידע צופה פני עתיד כזה אינו מהווה ערובה כלשהי על ידי טקדה או ההנהלה שלה לביצועים עתידיים ומעורבים בו סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים, כולל אך לא רק: הנסיבות הכלכליות סביב העסקים הגלובליים של טקדה, כולל תנאים כלכליים כלליים ביפן ובארצות הברית; לחצים והתפתחויות תחרותיים; שינויים בחוקים והתקנות שחלים; ההצלחה או הכישלון של תוכניות פיתוח מוצרים; החלטות של רשויות רגולציה והעיתוי שלהן; תנודתיות בריבית ובשערי החליפין של מט"ח; טענות או חששות לגבי הבטיחות או היעילות של מוצרים משווקים או מוצרים פוטנציאליים; העיתוי וההשפעה של פעילויות שילוב אחרי מיזוג בחברות נרכשות; היכולת למכור נכסים שאינם ליבתיים לפעילות של טקדה והעיתוי של כל מכירה כזאת, שכל אחד מהם יכול לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים, ההישגים או המצב הפיננסי בפועל של טקדה יהיו שונים מהותית מכל תוצאות, ביצועים, הישגים או מצב פיננסי עתידי שנאמרים במפורש או במשתמע באותו מידע צופה פני עתיד. למידע על גורמים אלה ואחרים שעשויים להשפיע על התוצאות, הביצועים, ההישגים או המצב הפיננסי של טקדה, ראו "סעיף 3. מידע חשוב - D. גורמי סיכון" בדוח השנתי האחרון של טקדה על גבי טופס 20-F והדוחות האחרים של טקדה שמוגשים לרשות האמריקנית לניירות ערך, שזמינים באתר של טקדה בכתובת https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ או בכתובת www.sec.gov. התוצאות, הביצועים, ההישגים או המצב הפיננסי העתידיים של טקדה יכולים להיות שונים מהותית מאלה שנאמרים במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד. האנשים שמקבלים את ההודעה לעיתונות הזאת לא צריכים להסתמך יותר מדי על מידע צופה פני עתיד כלשהו. טקדה לא מתחייבת לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו הכלול בהודעה לעיתונות הזאת או כל מידע צופה פני עתיד אחר שהיא עשויה לפרסם, פרט למה שמחויב על פי חוק או כללי ניירות ערך. ביצועי עבר אינם אינדיקטור לתוצאות עתידיות והתוצאות של טקדה בהודעה לעיתונות הזאת עשויים לא להיות אינדיקציה לתוצאות העתידיות של טקדה, ואינם הערכה, תחזית או צפי שלהן.

צפו בגרסת המקור באתר businesswire.com: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005442/en/

אנשי קשר

איש קשר לקשרי משקיעים:
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com
+81-(0)3-3278-2306

שאלות מהמדיה:
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

 

מקור: Takeda Pharmaceutical Company Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire