רוזן, חברה מוכרת בעולם, מעודדת את המשקיעים ב- Inspirato Incorporated להשיג ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית ראשונה בניירות ערך שהוגשה על ידי

 

 

רוזן, חברה מוכרת בעולם, מעודדת את המשקיעים ב-  Inspirato Incorporated להשיג ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית ראשונה בניירות ערך שהוגשה על ידי המשרד– ISPO

 

ניו יורק, 19 בפברואר 2023, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

מדוע: משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מודיע כי הגיש תביעה ייצוגית בשם רוכשי ניירות הערך של Inspirato Incorporated  (נאסד"ק: ISPO) בין התאריכים 11 במאי 2022 עד 15 בדצמבר 2022, שני התאריכים כוללים ("התקופה הייצוגית"). כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 17 באפריל 2023.

 

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של Inspirato במהלך התקופה הייצוגית, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

 

מה הלאה? בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת Inspirato, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10246, או צרו קשר עם מר פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל הבאים: pkim@rosenlegal.com, cases@rosenlegal.com. כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 17 באפריל 2023. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

 

למה משרד רוזן עורכי דין? אנו מעודדים את המשקיעים לבחור ייעוץ ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. היו נבונים בבחירת עצות. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

 

במה מדובר? על פי התביעה, לאורך כל התקופה הייצוגית, הנתבעים הצהירו הצהרות כוזבות ו/או מטעות באופן מהותי ו/או לא גילו כי: (1) הדוחות הכספיים המאוחדים המרוכזים של החברה נכון לתקופות הרבעוניות שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 וביום 30 ביוני 2022 (ביחד, "תקופות אי-ההסתמכות") הכלולים בדוחות הרבעוניים בטופס 10-Q שהוגשו לרשות לניירות ערך ("ה-SEC") לתקופות אי-ההסתמכות, כבר לא ניתן היה לסמוך עליו; (2) לא ניתן היה עוד להסתמך על הדוחות הרבעוניים עקב יישום שגוי של עדכון תקני חשבונאות (ASU) מס‘ 2016-02, חכירות (נושא 842) (‘ASC 842’)  ביחס להערכת נכסים והתחייבויות של זכות שימוש, וכתוצאה מכך לשון המעטה הן של נכסי זכות השימוש והן של סך התחייבויות החכירה של כ-9% עבור כל אחת מתקופות אי-ההסתמכות וכתוצאה מכך פחת סך הנכסים וסך ההתחייבויות בכ-5% עבור כל אחת מתקופות אי-ההסתמכות, וכתוצאה מכך פחת סך הנכסים וסך ההתחייבויות בכ-5% עבור כל אחת מתקופות אי-ההסתמכות, וכתוצאה מכך תקופות אי-הסתמכות, ובשל הוצאות הקשורות לרכוש והוצאות אחרות שנצברו ברבעון הראשון, ונצברו יתר על המידה ברבעון השני, וכתוצאה מכך עלות ההכנסות תפחת בכ-1% ותוגזמה בכ-5% ברבעון הראשון והשני, בהתאמה (באופן דומה, כל הדוחות שהונפקו או הוגשו בעבר, הודעות לעיתונות, הודעות לרווחים, ואין להסתמך עוד על מצגות משקיעים או תכתובות אחרות המתארות את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ומידע פיננסי קשור אחר המכסה את תקופות אי-ההסתמכות); (3) החברה לא עמדה בדרישות ההגשה התקופתיות להמשך הרישום הקבועות בתקנת הרישום לנאסד"ק5250(c)(1)  ("הכלל") כתוצאה מכך שלא הגישה את הדו"ח הרבעוני שלה בטופס 10-Q לרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2022 ("דוח הרבעון השלישי") לרשות לניירות ערך ("ה-SEC") עד למועד הפירעון הנדרש; ו-(4) כתוצאה מכך, הצהרות הנתבעים בדבר עסקיה, פעילותה וסיכוייה, היו כוזבות ומטעות באופן מהותי ו/או נעדרות בסיס סביר בכל הזמנים הרלוונטיים. כאשר הפרטים האמיתיים נכנסו לשוק, התביעה טוענת כי למשקיעים נגרמו נזקים.

 

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Inspirato, היכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10246  או צרו קשר עם מר פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל הבאים  pkim@rosenlegal.comאו cases@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

 

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

 

עקבו אחרינו לקבלת עידכונים בלינקדאין https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm או בטוויטר: https://twitter.com/rosen_firm או בפייסבוק: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/.

 

משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. עורכי הדין במשרד רוזן מדורגים ומוכרים על ידי מקורות עצמאיים ומכובדים רבים. משרד עורכי הדין החזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים

 

 

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

 

למידע נוסף:

 

        Laurence Rosen, Esq.
        Phillip Kim, Esq.
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016
        Tel: (212) 686-1060
        Toll Free: (866) 767-3653
        Fax: (212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE