ננוקס תדווח על התוצאות הפיננסיות שלה ברבעון הרביעי של 2022 ב-9 במרץ 2023

 

ננוקס תדווח על התוצאות הפיננסיות שלה ברבעון הרביעי של 2022 ב-9 במרץ 2023

 

נווה אילן, 23 בפברואר 2023, (BUSINESS WIRE):

 

NANO-X IMAGING LTD ("ננוקס" או "החברה", נאסד"ק: NNOX), חברת טכנולוגיית הדמיה רפואית חדשנית, תדווח ביום חמישי, 9 במרץ 2023, על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי שהסתיים ב-31 בדצמבר 2022 לפני פתיחת השוק. מנכ״ל החברה ארז מלצר וסמנכ״ל הכספים רן דניאל יערכו שיחת ועידה כדי לסקור את התוצאות ולספק עדכון עסקי החל מהשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי.

 

מתעניינים יכולים להירשם לשיחת הוועידה באמצעות הקישור הבא: קישור לשיחה על הדו"ח הכספי של Nanox לרבעון הרביעי של 2022. השידור החי המקוון של שיחת הוועידה יהיה זמין בקישור הבא: דו"חות כספיים של Nanox לרבעון הרביעי של 2022 . הקישור יפורסם גם בקטגורית קשרי המשקיעים באתר ננוקס בכתובת אירועים ומצגות.

 אודות Nanox:

Nanox ננוקס (נאסד"ק: NNOX) מתמקדת ביישום טכנולוגיית ההדמיה הרפואית והפתרונות הקניינים שלה כדי להפוך את הרפואה האבחונית לנגישה ובמחיר סביר יותר ברחבי העולם. החזון של Nanox הוא להגביר את הגילוי המוקדם של מצבים רפואיים הניתנים לגילוי על ידי טכנולוגיות תמונה רפואיות המבוססות על צילומי רנטגן, אשר אנו מאמינים הוא המפתח להגברת מניעה וטיפול מוקדם, שיפור התוצאות הבריאותיות, ובסופו של דבר, הצלת חיים. ננוקס מפתחת פתרון הדמיה הוליסטי, הכולל את מערכת Nanox, המורכבת מ- Nanox.ARC באמצעות טכנולוגיית מקור הרנטגן החדשנית שלנו MEMs, ואת Nanox.CLOUD, תוכנת ענן נלווית, המשולבת עם פתרונות AI ושירותי טלרדיולוגיה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.nanox.vision.

מידע צופה פני עתיד:

הודעה זו לעיתונות עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי ודאויות. כל ההצהרות שאינן עובדות היסטוריות הכלולות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות צופות עתיד בלבד. הצהרות כאלה כוללות, בין השאר, הצהרות שנוגעות להתחלה, תזמון, התקדמות ותוצאות של פעילויות המחקר והפיתוח, הייצור והמסחור של החברה, בכל המתייחס לטכנולוגיית מקור הרנטגן שלה וה-Nanox.ARC, וכן היכולת לממש את היתרונות הצפויים של רכישותיה האחרונות והסיכויים העסקיים החזויים של החברה והחברות הנרכשות. במקרים מסוימים, ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד בעזרת מונחים כמו "יכול", "אולי", "מאמין", "עלול", "להעריך", "להמשיך", "לצפות", "להתכוון", "צריך, "לתכנן", "אמור", "יכול", "לצפות", "לחזות", "פוטנציאל", או הצד השלילי של מונחים אלה או ביטויים דומים אחרים. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על מידע שיש לחברה כאשר הצהרות אלו נשמעות או אמונתה בתום לב של ההנהלה, נכון לאותו זמן ביחס לאירועים עתידיים, אך הן כפופות לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לביצועים או לתוצאות בפועל, להיות שונים באורח מהותי מאלו שנצפו, בהצהרות צופות עתיד או מוצעות בהן. גורמים שעלולים להשפיע  שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהותית מאלה הצפויות כיום כוללים: סיכונים הקשורים ל(א׳) יכולתה של ננוקס להשלים את הפיתוח של מערכת ננוקס; (ב׳) יכולתה של ננוקס להוכיח בהצלחה את היתכנות הטכנולוגיה שלה ליישומים מסחריים; (ג׳) הציפיות של ננוקס בנוגע לנחיצות, עיתוי הגשת החומר וקבלה ותחזוקה של אישורים או אישורים רגולטוריים לגבי הטכנולוגיה שלה,Nanox.ARC  ו- Nanox.CLOUD מסוכנויות רגולטוריות ברחבי העולם ועמידתה המתמשכת בתקני האיכות החלים בדרישות הרגולטוריות; (ד׳) יכולתה של ננוקס לממש את היתרונות הצפויים של הרכישות האחרונות, העלולות להיות מושפעות, בין היתר, מתחרות, הכרה במותג, יכולתן של החברות הנרכשות לצמוח ולנהל צמיחה ברווחיות ולהחזיק בעובדי המפתח שלהן; (ה׳) יכולתה של ננוקס להתקשר ולקיים הסדרים סבירים מבחינה מסחרית עם יצרנים וספקים של צד שלישי לייצור ה- Nanox.ARC; קבלת מערכת ננוקס והמודל העסקי המוצע של תשלום לפי סריקה בשוק; (ז׳) הציפיות של ננוקס לגבי שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים והיתרונות הפוטנציאליים שלהם; ו-(ח׳) יכולתה של ננוקס לנהל עסקים ברחבי העולם; (ט׳) שינויים בגורמים הגלובליים, הפוליטיים, הכלכליים, העסקיים, התחרותיים, השוק והרגולטוריים; וכן (י׳) סיכונים הקשורים להפרעות עסקיות הנובעות בין היתר ממגיפת הקורונה או ממשברי בריאות ציבוריים דומים.

 לדיון על סיכונים ואי ודאויות אחרים, וגורמים חשובים אחרים, שכל אחד מהם עלול לגרום לכך כי התוצאות של ננוקס בפועל יהיו שונות מאלו הכלולות בהצהרות הצופות פני עתיד, ניתן לעיין בסעיף שכותרתו "גורמי סיכון" בדוח השנתי של ננוקס בטופס 20-F לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021, והגשות שלאחר מכן לרשות ניירות ערך בארה"ב. הקורא אינו צריך להסתמך יתר על המידה על כל ההצהרות צופות פני עתיד הכלולות בהודעה זו לעיתונות.

למעט כנדרש על פי החוק, ננוקס אינה מתחייבת לעדכן פומבית כל הצהרות צופות פני עתיד לאחר תאריך דוח זה, כדי להתאים הצהרות אלו לתוצאות בפועל או לשינויים בציפיות החברה.

לפרטים נוספים:

משקיעים:
Mike Cavanaugh
ICR Westwicke
 IR@nanox.vision

 אמצעי התקשורת:
Rachael Roselli
ICR Westwicke
 NanoxPR@icrinc.com

 

מקור:  NANO-X IMAGING LTD

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE