A2Z מודיעה על תוצאות ההצבעה באסיפת בעלי המניות שלה ב-6 במרץ 2023

 

A2Z מודיעה על תוצאות ההצבעה באסיפת בעלי המניות שלה ב-6 במרץ 2023

תל אביב , 6 במרץ 2023, (ACCESSWIRE) :

 A2Z Smart Technologies Corp.("A2Z" או "החברה") (נאסד"ק:AZ) (TSXV:AZ),  הודיעה  היום כי באסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של החברה, שהתקיימה ביום 28 בפברואר 2023 בטורונטו, כל ההחלטות התקבלו כדין בידי בעלי המניות, לרבות תוכנית אופציות מתגלגלת של 10% ואישור התוכנית ליצירת יחידת מניות מוגבלת (תוכנית RSU) וכן הגדלת מספר יחידות המניות המוגבלות, במסגרת תוכנית  RSU, ב-2,690,485 נוספים כדי להגיע ל-3,094,532 יחידות.

אודות A2Z

A2Z Smart Technologies Corp. יוצרת פתרונות חדשניים לאתגרים מורכבים. מוצר הדגל של A2Z הוא עגלת קניות מתקדמת לתשלום עצמי במכשירים ניידים. עם אלגוריתם חכם ידידותי למשתמש, מסך מגע ומערכת ראייה ממוחשבת, Cust2Mate מייעלת את חוויית הקנייה הקמעונאית על ידי סריקת מוצרים שנרכשו והפעלת תשלום בעגלה, כך שהלקוחות יכולים פשוט "לבחור וללכת", ולעקוף את קווי התשלום הארוכים של הקופאית. התוצאה היא חוויית קנייה יעילה יותר ללקוחות, פחות דרישות שטח מדף וכוח אדם לא מנוצלות, ויכולות שליטה ובקרה מתקדמות למנהלי חנויות.

למידע נוסף

Hanover International Inc.
Jh@hanoverintlinc.com
(1) 760 564 7400

הצהרת אזהרה לגבי הצהרות צופות פני עתיד

TSX Venture Exchange Inc. לא העבירה בשום אופן את היתרונות של החברה ולא אישרה או פסלה את התוכן של הודעה לעיתונות זו. TSX Venture Exchange או ספק שירותי הרגולציה שלה (כפי שמונח זה מוגדר במדיניות של TSX Venture Exchange) אינם מקבלים אחריות על הלימות או דיוק של מהדורה זו. מהדורת חדשות זו מכילה מידע צופה פני עתיד, הכולל סיכונים ידועים ובלתי ידועים, אי ודאות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לאירועים בפועל להיות שונים באופן מהותי מהציפייה הנוכחית. גורמים חשובים - לרבות זמינות הכספים, תוצאות מאמצי המימון, תוצאות פעילויות החיפוש - העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מציפיות החברה נחשפים במסמכי החברה המוגשים מעת לעת ב- SEDAR (ראו www.sedar.com). הקוראים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה, המדברות רק נכון למועד הודעה זו לעיתונות. החברה מתנערת מכל כוונה או התחייבות, למעט במידה הנדרשת על פי דין, לעדכן או לתקן הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או בכל דרך אחרת. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה למכור כל אחד מניירות הערך המתוארים כאן בארצות הברית או במקום אחר.

מקור: A2Z Smart Technologies Corp.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית ACCESSWIRE