Kenvue התחילה להיסחר בבורסת ניו יורק

 

Kenvue התחילה להיסחר בבורסת ניו יורק

 

סקילמן, ניו ג׳רזי, 7 במאי 2023, (BUSINESS WIRE) :

חברת מוצרי הבריאות הרווחית ביותר בעולם Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), התחילה להיסחר השבוע בבורסה לניירות ערך של ניו יורק תחת הסימול KVUE בהקשר להנפקה הראשונה שלה לציבור (IPO). מנכ״ל החברה טיבו מונגון וחברי צוות ההנהלה של Kenvue ציינו את האירוע עם טקס הצלצול ב״פעמון הפתיחה״.

״לעזור לצרכנים להבין שהכוח של טיפול בריאותי יומיומי עומד במרכז הזהות שלנו ושל מה שאנחנו עושים״, אמר טיבו מונגון, מנכ״ל Kenvue. ״כמובילה גלובלית העומדת בצומת הדרכים של ענף הבריאות ומוצרי הצריכה, יש לנו מזה דורות  צרכנים שמאמינים בהיצע המאוד מוקפד שלנו, הכולל מותגים איקוניים בעלי ביסוס מדעי, ואנשי מקצוע בתחום הרפואי הממליצים עליהם. אנו מוכנים לכך שהעולם יראה את פרספקטיבת הטיפול החדשה שלנו״.

 

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות אי אילו מניירות הערך האלה, ולא תתבצע מכירה של ניירות ערך אלה בכל תחום שיפוט שהוא שבו הצעה או שידול שכאלה אינם מותרים על פי חוק.

 

אודות Kenvue

 

Kenvue היא יצרנית מוצרי הבריאות הרווחית ביותר בעולם. המותגים האיקוניים שלנו כוללים בין היתר את AVEENO®, פלסטרים BAND-AID® , JOHNSON’S®, , LISTERINE® NEUTROGENA®, TYLENOL®  ו- ZYRTEC®- מומלצים ע״י אנשי רפואה, ונמצאים בשימוש נרחב של צרכנים המשתמשים בהם כדי לשפר את חיי היומיום שלהם. צוות העובדים שלנו הוא בעל חזון דיגיטלי משותף, ובעלי גישה לחדשנות הנטועה עמוק בתוך תובנות אנושיות. צוות העובדים פועל נמרצות כדי להבטיח את מקומם הנכבד של המוצרים שלנו בלבבותיהם ובבתיהם של הצרכנים שלנו. ב-Kenvue, אנו מאמינים שטיפול [רפואי] יומיומי לא רק משפר את בריאותם של אנשים, אלא גם הופך אותם לשלמים.

 

אזהרות לגבי הצהרות צופות פני עתיד

 

הודעה זו כוללת ״הצהרות צופות פני עתיד״ כפי שהן מוגדרות בחוק ניירות הערך האמריקאי 1995. קוראים מוזהרים שלו להסתמך על ההצהרות צופות פני העתיד הללו. הצהרות אלה מבוססות על הציפיות הנוכחיות של אירועים העתיד. אם הנחות בסיס מתבררות כלא מדויקות, או שסיכונים או אי-ודאויות ידועים או לא ידועים יתממשו, התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מוחשי מהציפיות והתחזיות של Kenvue. סיכונים ואי-ודאויות כוללים, אך אינם מוגבלים למילוי תנאי הסגירה המקובלים הקשורים ל-IPO; סיכוני שוק ההון; וההשלכה של תנאי הכלכלה והתעשייה הכלליים. לרשימה מפורטת יותר ותיאור של הסיכונים, אי הוודאויות וגורמים אחרים המשפיעים על עסקיה של Kenvue, ניתן לקרוא את הדו"חות שלה אצל הרשות האמריקאית לניירות ערך. כל הצהרה צופה פני עתיד הכלולה בהודעה זו לעיתונות נכונה רק לתאריך שבו פורסמה. Kenvue אינה לוקחת על עצמה את האחריות לעדכן כל הצהרה צופה פני עתיד כתוצאה ממידע חדש או מאירועים או מהתפתחויות עתידיות.

 

גלריית תמונות/מולטימדיה אפשר למצוא בכתובת – https://www.businesswire.com/news/home/53393794/en

 

למידע נוסף:

 

קשרי משקיעים:
Tina Romani
Kenvue_IR@kenvue.com

קשרי מדיה:
Melissa Witt
media@kenvue.com

 

מקור: Kenvue Inc. 53393794

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE