גילויים מרעישים: נתגלו יומני שבתי צבי: אמת או זיוף?

גילויים מרעישים: נתגלו יומני שבתי צבי: אמת או זיוף?

חשיפה: לאחר 350 שנה שבתי צבי מציג את גרסתו

הספר שפרסם השבוע זאב גולן מנפץ מיתוסים היסטוריים על חייו

 

גילויים מרעישים כלולים ביומנים המיוחסים למשיח השקר הידוע ביותר בתולדות עם ישראל, שבתי צבי ואשר נתגלו לכאורה בבית כנסת עתיק בתורכיה. היומנים נערכו לספר על ידי החוקר זאב גולן ויצאו השבוע לאור. חוקרים סבורים שקרוב לודאי כי מדובר בזיוף, ואין שום אסמכתא אחרת למהימנותם.

שבתי צבי נולד לפני 384 שנים באיזמיר, תורכיה ונחשב לאחד ממשיחי השקר המפורסמים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. סביב דמותו נוסדה תנועת שבתאות שהקיפה את רוב העולם היהודי במשך מספר שנים ונמשכה אצל קבוצות מאמינים במאות ה-17 וה-18. ספחיה שרדו עד ימינו. על-פי ההקדמה לספר החדש, נתגלו היומנים בחורבת בית כנסת בעיר הולדתו של שבתי צבי בתורכיה.

עורך היומנים, זאב גולן, מעמיד במרכזם את השאלה: "האם האמת היא ששבתי צבי הציל את ישראל?" על-פי "יומני שבתי צבי" שבתי צבי נאלץ להמיר את דתו ולהתאסלם , לא כדי להינצל מגזר דין מוות שהוציא נגדו השולטאן התורכי, כפי שמתנגדיו טוענים כבר כמעט 350 שנה, אלא כדי לשכנע את השולטאן התורכי לוותר על תוכניותיו לערוך פוגרומים ביהודים. "היומנים מאלצים אותנו לדון בשאלה: האם שבתי צבי מילא תפקיד משיחי בהיסטוריה של עם ישראל?", אומר גולן.

יומני שבתי צבי מתארים את התלבטויותיו המשיחיות של שבתי צבי לפני שפגש בנתן העזתי, את פגישתם הראשונה בעיר עזה, את מסעם בארץ-ישראל והיתקלויות עם מתנגדיהם, את נאומו החשוב ביותר של שבתי צבי בחזרתו לאיזמיר, את שיחותיו עם תומכיו ועם טוענים אחרים לכתר המשיחיות, את ישיבתו בכלא התורכי ואת מפגשו עם השולטאן - בו התאסלם. היומנים מסתיימים עם פרידה נרגשת מנתן העזתי, המצליח לבקר את שבתי למרות החרם הרבני.

לפני כשני עשורים הגיע גולן לביתו של שבתי צבי באיזמיר ונבר בבתי הכנסת המקומיים ובבתי הקברות העתיקים שבמקום.

זאב גולן, מסרב להגיב לטענות נגד היומנים, מעבר לציון העובדה ש"אני עבדתי על הטקסט אבל איני מומחה לכתבי יד תורכיים. ציפיתי שהיומנים יעוררו הרבה רוגז ותסכול. הדברים הנאמרים בפיו של שבתי צבי נוקבים גם היום ומעמידים את כל חיינו בארץ באור שונה. עובדה, חששתי במשך שנים להרשות את פרסומם. אבל עדיף להתמודד עם האמת ולא לברוח ממנה".

כיוון שהוצאת אוריון אינה יכולה לערוב לאמיתותם של המסמכים, היא החליטה להוציא אותם בתור ספר הגות.

על-פי המסופר בהקדמה לספר, היומנים התגלו בחורבת בית כנסת ב"רחוב היהודים" המקומי. בכל אופן, מובאת בהם גרסה לפרשה שהסעירה את כל העולם היהודי בזמנו.

בטקסט שלפנינו, שבתי צבי מבקר בחריפות את המנהיגות היהודית אשר התנגדה לניסיונו להחיש את הגאולה. שבתי צבי, לעומתם, מתגלה כאדם אכפתי ורגיש הנע בין שכנוע פנימי עמוק בצורך להחזיר את היהודים לציון ולבנות את בית המקדש לבין ייאוש כאשר אין הוא מצליח לשנות את האופי הגלותי של העם המסרב ללכת אחריו.

"היומנים מציגים את הבעיה של כל מנהיג המקדים את זמנו או הנאלץ להיאבק עם הקהל שלו יותר מאשר עם זרים", אומר גולן. "היומנים מעלים שאלות שעד היום הן מפחידות: שבתי מתווכח על מטרת הישרדותו של העם היהודי, על הצורך בבית המקדש, ועל התפקיד האנושי מול הסתמכות על שמיים בתהליך המשיחי".

הגילוי המרעיש ביותר ביומנים נובע מפגישתו של שבתי עם השולטאן התורכי. במפגש זה התאסלם שבתי צבי, מי שאמור היה להיות משיח היהודים. שבתי מסביר שעמד בפני איום שהכוחות המוסלמים יחסלו את היהודים במזרח התיכון והחליט להציע את עצמו כקרבן במקום עמו. (הסבר זה להמרת דתו נתמך על-ידי כתבי יד עתיקים הידועים כשבתאיים.)

גולן טוען: "שבתי צבי של היומנים מנסה לעורר את עם ישראל מתרדמתו הגלותית וללמד אותו איך למרוד - אם נגד התורכים אם נגדו אישית. במובן דיאלקטי, שבתי צבי מילא תפקיד חיוני בתהליך הגאולה".

הספר מעורר התהיות יומני שבתי צבי חושף פרטים על האיש והתעלומה – שבתי צבי, ומציג תמונה מרתקת של תקופה המוגדרת כאחת הסוערות בחיי עם ישראל.

האם רצה שבתי צבי להביא את הגאולה או לרמות את העם? מי ניסה למנוע ממנו לגאול את עמו? מה עובר על מי שמציע סוג ישועה שהעם ומנהיגיו לא רוצים? מדוע העמיד השולטאן את "מלך היהודים" למשפט ומה התרחש בפגישתם?

זאב גולן, עוסק במחקרים היסטוריים ופילוסופיים בירושלים. בין ספריו: שופרות של מרד; משק במשבר (עורך); ובאנגלית: God, Man and Nietzsche.