ספר חדש: לראשונה בעברית הפילוסופיה העתיקה של מישל דה מונטן "סנגוריה על רמון סבונד" - הרחבה במדור ספרים.