VBI Vaccines משיבה להאשמות הבלתי מבוססות במאמר בגלובס

VBI Vaccines משיבה להאשמות הבלתי מבוססות במאמר בגלובס

קמברידג‘, מסצ‘וסטס, 16 בספטמבר 2018, (GLOBE NEWSWIRE):

חברת VBI Vaccines Inc. (NASDAQ: VBIV), (VBI, "החברה"), היא הנושא של מאמר שהתפרסם בעיתון גלובס, ב-12 בספטמבר 2018, מאת גלי וינרב ("המאמר") שנטען בו ש-VBI לא עמדה בחובות הגילוי שלה בנוגע לתביעה משפטית בישראל. ההאשמות האלה הן לא רק כוזבות, אלא גם תיאור מאוד מוטעה של העובדות. VBI שומרת על אמות המידה הגבוהות ביותר של יושרה וצייתה באופן מלא לדרישות ותקנות הגילוי.

יש הרבה אי דיוקים בעובדות והנחות מטעות במאמר, אבל VBI מאמינה שמתאים ונחוץ להפנות את תשומת הלב לכמה האשמות ספציפיות לגבי הגילוי מצד החברה של ההסכם והמשפטים הקשורים שהוזכרו:

VBI מעריכה כעת את האפשרויות שעומדות לרשות החברה ובעלי המניות שלה לתקן את הנזק שנגרם על ידי המאמר הלא מדויק והמטעה הזה.

אודות VBI Vaccines Inc.

VBI Vaccines Inc. (“VBI”) היא חברת ביו פארמה בשלב המסחרי שמפתחת דור בא של חיסונים כדי לתת מענה לצרכים שלא נענו במחלות זיהומיות ואימונו- אונקולוגיה. המוצר המשווק הראשון של VBI הוא Sci-B-Vac®, חיסון להפטיטיס בי (HBV) שמחקה את כל שלושת האנטיגנים של שטח הפנים הוויראליים של נגיף ההפטיטיס בי; Sci-B-Vac® מאושר לשימוש בישראל ועשר מדינות אחרות. הטכנולוגיה eVLP Platform של VBI מאפשרת את הפיתוח של חיסוני חלקיקים דמויי נגיף עטופים (eVLP) שמחקים באופן קרוב את נגיף המטרה כדי להפיק תגובה חיסונית חזקה. VBI מקדמת צנרת פיתוח של חיסוני eVLP, עם תוכניות מובילות ב-CMV ו-GBM. המטה של VBI נמצא בקמברידג‘, מסצ‘וסטס עם פעילות מחקר באוטאווה, קנדה ואמצעי מחקר וייצור ברחובות, ישראל.

הודעת אזהרה על מידע צופה פני עתיד

אמירות מסוימות בהודעה לעיתונות הזאת שהן צופה פני עתיד ואינן אמירות של עובדות היסטוריות הן מידע צופה פני עתיד במשמעות של הוראות חוף מבטחים של Private Securities Litigation Reform Act של 1995 והן מידע צופה פני עתיד במשמעות של חוקי ניירות הערך הקנדיים (ביחד, "מידע צופה פני עתיד"). החברה מזהירה שבאמירות אלה מעורבים סיכונים ואי ודאויות שעשויים להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של החברה. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הדעות של ההנהלה וכן על הנחות שמניחה ההנהלה ומידע שעומד לרשותה כעת. התוצאות בפועל יכולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שנהגות במידע צופה פני עתיד כתוצאה של גורמים מסוימים, כולל אך לא רק היכולת לקבוע שמוצרים פוטנציאליים יעילים או בטוחים בניסויים קדם קליניים או קליניים; היכולת ליצור או לשמר שיתופי פעולה בפיתוח של תרופות פוטנציאליות; היכולת לקבל אישורים ממשלתיים מתאימים או נחוצים כדי לשווק מוצרים פוטנציאליים; היכולת להשיג מימון עתידי למוצרים שבפיתוח והון חוזר ולהשיג מימון זה בתנאים מתקבלים על הדעת מבחינה מסחרית; היכולת של החברה לייצר מוצרים פוטנציאליים בקנה מידה מסחרי או בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים; שינויים באופי ובגודל של המתחרים; היכולת לשמר מנהלי ומדעני מפתח; והיכולת להבטיח ולאכוף זכויות משפטיות שקשורות למוצרי החברה. דיון על הגורמים האלה ואחרים, כולל סיכונים ואי ודאויות בנוגע לחברה, נמצא בדוחות שהחברה הגישה לרשות האמריקנית לניירות ערך ולרשויות ניירות הערך הקנדיות, כולל הדוח השנתי שלה על גבי טופס 10-K שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך ב-26 בפברואר 2018, כפי שעשויים להוסיף לו או לתקן אותו הדוחות הרבעוניים של החברה על גבי טופס 10-Q. לאור הסיכונים, אי הוודאויות והגורמים האלה, אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמסויג במלואו על ידי הודעת אזהרה זאת. כל המידע צופה פני עתיד הזה שנאמר כאן מבוסס על הציפיות הנוכחיות שלנו ואנחנו לא נוטלים על עצמנו חובה או התחייבות לעדכן או לשנות כל מידע צופה פני עתיד מכל סיבה שהיא, פרט למה שנדרש לפי החוק.

אשת קשר של VBI

Nicole Anderson, Communications Executive
Phone: (617) 830-3031 x124
Email: info@vbivaccines.com

איש קשר למשקיעים של VBI

Nell Beattie
Chief Business Officer
Email: IR@vbivaccines.com

איש קשר למדיה של VBI

Burns McClellan, Inc.
Robert Flamm, Ph.D.
Phone: (212) 213-0006
Email: rflamm@burnsmc.com

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE