Enovis משלימה את רכישת LimaCorporate S.p.A

Enovis משלימה את רכישת LimaCorporate S.p.A

וילמינגטון, דלאוור, 3 בינואר 2024 (GLOBE NEWSWIRE):

Enovis™ Corporation תאגיד אנוביס (NYSE: ENOV, " "Enovisאו "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות, צומחת ומונעת חדשנות וטכנולוגיה רפואית, הודיעה היום כי סגרה את רכישת LimaCorporate S.p.A ("Lima"), מובילה אורתופדית עולמית בבעלות פרטית המתמקדת בשיקום התנועה באמצעות פורטפוליו חדשני של פתרונות שתלים.

Lima מחזקת את מעמדה של Enovis בשוק השחזור האורתופדי העולמי עם פורטפוליו משלים של פתרונות וטכנולוגיות כירורגיות מוכחות, אשר יאיצו את הצמיחה הגלובלית ואת הרחבת שולי הרווח. בנוסף, הפורטפוליו של Lima  כולל שתלי טיטניום Trabecular מודפסים בתלת-ממד והצעת תיקונים מקיפה בכתפיים, אשר יחזקו עוד יותר את מעמדה של החברה בשוק הגפיים הצומח במהירות.

"אנחנו נרגשים לקבל בברכה את הצוות המוכשר של Lima ל- Enovis. השילוב מביא את מגזר השיקום של Enovis להכנסות של מיליארד דולר ויוצר ממד חדשני שצומח במהירות בשוק השחזור האורתופדי העולמי. זוהי דוגמה מצוינת נוספת לאופן שבו אנו משתמשים ברכישות אסטרטגיות כדי להאיץ את הצמיחה שלנו, להוסיף טכנולוגיות וכישרונות נהדרים לחברה שלנו ולהניע ערך נושא ריבית לבעלי המניות שלנו", אמר מאט טררוטולה (Matt Trerotola), יו"ר ומנכ"ל Enovis.

אודות Enovis Corporation

Enovis Corporation תאגיד אנוביס (NYSE: ENOV) היא חברת טכנולוגיות רפואיות צומחת ומונעת חדשנות המוקדשת לפיתוח פתרונות מובחנים קלינית המייצרים תוצאות טובות יותר למטופלים באופן מדיד ומשנים זרימות עבודה. מונע על ידי תרבות של שיפור מתמיד, כישרון גלובלי וחדשנות, המגוון הרחב של מוצרים, שירותים וטכנולוגיות משולבות של החברה מזין אורח חיים פעיל באורתופדיה ומחוצה לה. מניות רגילות של החברה רשומות בארה"ב בבורסה לניירות ערך בניו יורק תחת הסימול ENOV. למידע נוסף על Enovis, אנא בקרו באתר www.enovis.com

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה זו לעיתונות כוללת הצהרות צופות פני עתיד, כולל הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים בארה"ב משנת 1995. הצהרות צופות פני עתיד אלה כוללות, אך אינן מוגבלות, להצהרות בנוגע לתוכניות, יעדים, ציפיות וכוונות של החברה והצהרות אחרות שאינן עובדות היסטוריות או עכשוויות. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות הנוכחיות של החברה וכרוכות בסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה המובעות או משתמעות בהצהרות צופות פני עתיד כאמור. גורמים שעלולים לגרום לתוצאות החברה להיות שונות באופן מהותי מהציפיות הנוכחיות כוללים, אך אינם מוגבלים לסיכונים ואי ודאויות לגבי עסקי החברה ולימה, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי. סיכונים ואי ודאויות אלה כוללים, אך אינם מוגבלים להשפעות הרכישה על פעילות החברה ולימה, לרבות על מצבה הפיננסי וביצועיה העתידיים של החברה המשולבת, תוצאות תפעוליות, אסטרטגיה ותוכניות, לרבות טיפול מס צפוי, התחייבויות בלתי צפויות, הוצאות הוניות עתידיות, הכנסות, הוצאות, רווחים, סינרגיות, ביצועים כלכליים, חובות, הפסדים, סיכויים עתידיים ואסטרטגיות עסקיות וניהוליות עבור ניהול, הרחבה וצמיחה של פעילות החברה המשולבת החדשה; ההשפעה הפוטנציאלית של השלמת הרכישה על היחסים עם לקוחות, ספקים וצדדים שלישיים אחרים; והגורמים האחרים המפורטים בדו"חות החברה שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC"), כולל הדו"ח השנתי האחרון שלה בטופס 10-K  והדו"חות הרבעוניים הבאים בטופס 10-Q  תחת הכותרת "גורמי סיכון", כמו גם הסיכונים האחרים שנדונו בדיווחי החברה ל-SEC. בנוסף, הצהרות אלה מבוססות על הנחות הנתונות לשינוי. הודעה זו לעיתונות מתייחסת רק לתאריך זה. החברה מתנערת מכל חובה לעדכן את המידע במסמך זה.

למידע נוסף:

קשרי משקיעים
Kyle Rose
Vice President, Investor Relations
Enovis Corporation
+1-917-734-7450
investorrelations@enovis.com

אשת קשר לתקשורת
Katie Sweet
Vice President, Corporate Communications
Enovis Corporation
Katie.sweet@enovis.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire